KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za provedbu implementacije Oznake europske baštine 2022

2022 EHL call

Kako bi podržala rast inicijative Oznake europske baštine (EHL), Europska komisija objavila je poziv za stvaranje jedinstvene krovne organizacije u 2023. godini. Nova krovna organizacija osigurat će umrežavanja, suradnje, obuku i prilike među dionicima EHL-a.

 

CILJEVI

Oznaka europske baštine jedna je od najvrjednijih inicijativa EU-a za jačanje osjećaja pripadnosti Uniji europskih građana. Usredotočenost na europsku dimenziju područja kulturne baštine i zajedničke vrijednosti koje one predstavljaju, posebnost je ove oznake. Očekuje se da će trenutni broj EHL lokaliteta  (48) rasti u narednim godinama; zbog čega je potrebno uvesti mjere kojima je cilj povećati kapacitete EHL lokaliteta, poboljšati vidljivost i utjecaj EHL-a općenito.

Opći cilj poziva je podržati razvoj krovne organizacije Oznake europske baštine koja će osiguravati umrežavanje, suradnju, obuku i mogućnosti među dionicima EHL-a, te koja će bit ključna za održivosti Oznake europske baštine. Ovaj poziv za dostavu prijedloga doprinijet će provedbi općih ciljeva inicijative EHL-a „jačanju osjećaja pripadnosti europskih građana Uniji, posebno mladih ljudi, na temelju zajedničkih vrijednosti i elemenata europske povijesti i kulturne baštine, kao i uvažavanje nacionalne i regionalne raznolikosti; i jačanju međukulturalnog dijaloga".

Ovaj poziv podržat će jednu organizaciju ili jedan konzorcij organizacija, s posebnim fokusom na kulturnu baštinu i podizanje kapaciteta, koje su aktivne u kreativnom i kulturnom sektoru ili vode aktivnosti na izgradnji kapaciteta i promociji. Krovna organizacija podržavat će niz dionika EHL-a i njihove sinergije s aktivnim partnerima u području baštine, kulturnih i kreativnih sektora zajedno s obrazovnim sektorima, a usmjerit će se na sljedeće dionike EHL inicijative: lokalitete i nacionalne koordinatore.

Opći cilj ovog poziva će se ostvariti kroz sljedeće specifične ciljeve:

  • Cilj 1 – Razvoj sinergija između EHL lokaliteta, nacionalnih koordinatora i aktivnih sudionika u sektoru kulturne baštine.
  • Cilj 2 – Izgradnja kapaciteta EHL lokaliteta i EHL nacionalnih koordinatora
  • Cilj 3 – Podrška komunikacijskim i promotivnim aktivnostima lokalitetima EHL-a i oznake EHL općenito

 

PRIHVATLJIVI SUDIONICI

Prihvatljivi prijavitelji se pravni subjekti (javni ili privatni) osnovani u državi programa Kreativna Europa.

 

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Cilj ovog poziva je podržati široku lepezu aktivnosti koje se provode u državama članicama EU koje sudjeluju u inicijativi EHL-a. Aktivnosti koje se odvijaju izvan država članica neće biti podržane. Prijave moraju sadržavati aktivnosti u skladu s ciljevima poziva. Predložene aktivnosti moraju biti grupirane u koherentne radne pakete povezane s određenim rezultatima.

 

OČEKIVANI UČINAK I PRORAČUN

Ovim pozivom financirat će se jedan projekt koji predlaže jedna organizacija ili konzorcij organizacija koje rade na provedbi sva tri cilja ovog poziva.

Dostupni proračun poziva iznosi 3 000 000 EUR. Bespovratna sredstva bit će temeljena na proračunu (stvarni troškovi, s jediničnim troškovima i elementima paušalnog iznosa). Stopa financiranja iznosi najviše 90% prihvatljivih troškova.

 

Roka za predaju prijava je 5. listopada 2022. godine u 17:00 CET

Prijava se ispunjava i predate online putem Funding and tenders opportunity portala.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA