KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za projekte književnih prijevoda 2020

20-04 LIT TRANS extended
U okviru potprograma Kultura programa Kreativna Europa Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječajni poziv Potpora za projekte književnih prijevoda u kategoriji dvogodišnjih projekata.
  • Ovaj Poziv ima za cilj:

- podržavati kulturnu i lingvističku raznolikost država članica EU i država koje su djeluju u programu Kreativna Europa;

- dugoročno jačati transnacionalno kruženje i raznolikost europskih književnih djela;

- poboljšati pristup europskim književnim djelima i doseći novu publiku.

  • Prioriteti Poziva su:

- poticati prijevode s manje rasprostranjenih jezika na engleski, njemački, francuski i španjolski (kastiljski) kako bi se doprinijelo široj dostupnosti književnih djela;

- poticati prijevode slabije zastupljenih žanrova poput književnosti za mlađu publiku (djeca, adolescenti, mladi), stripova, kratkih priča i poezije;

- poticati korištenje digitalne tehnologije u distribuciji i promociji književnih djela;

- poticati prijevode i promociju knjiga kojima je dodijeljena EU nagrada za književnost (EUPL);

- podizati vidljivost prevoditelja (zadavanjem obaveze nakladnicima da u svakoj prevedenoj knjizi objave biografiju prevoditelja).

 

  • Prihvatljive su prijave:

- nakladnika i nakladničkih kuća ili organizacija drugih pravnih osobnosti koje su aktivne u sektoru nakladništva najmanje dvije godine na datum roka Poziva;

- pravnih osobnosti iz država članica EU ili država s pravom sudjelovanja u natječajnim pozivima programa Kreativna Europa (ažurirani pregled dostupan ovdje).

Nisu prihvatljive fizičke prijave, osim u slučajevima samozapošljavanja ili samostalnih poduzetnika, odnosno ako poduzeće nema pravnu osobnost odvojenu od fizičke.

 

Projektni prijedlozi moraju imati transnacionalnu dimenziju. Prihvatljivi su prijedlozi koji sadrže paket od najmanje 3 do najviše 10 književnih djela, odnosno njihov prijevod sa i na prihvatljive jezike, te utemeljenu uredničku strategiju. Djela predložena za prijevod moraju biti književna djela visoke vrijednosti, neovisno o žanru (romani, kratki priče, dramska djela, poezija, stripovi, dječja književnost). Nisu prihvatljivi prijedlozi prevođenja publicističkih djela (biografije, autobiografije, turistički vodiči itd.).

Prihvatljivi su troškovi prijevoda, objave, distribucije i promocije predloženog paketa književnih djela visoke vrijednosti.

 

Rok za podnošenje prijava je 28. svibnja 2020. godine u 17:00 h (prema Bruxelleskom vremenu).

Na raspolaganju je budžet u iznosu oko 2.000.000 EUR.

Maksimalni iznos EU potpore je 100.000 EUR, odnosno najviše 50% ukupnog budžeta projekta.

Zadano je maksimalno trajanje projekata do 24 mjeseci.

Europska komisija zadržava pravo ne dodijeliti sva sredstva na raspolaganju za ovaj poziv.

 

Prijave na ovaj Poziv podnose se isključivo putem Portal Electronic Submission System koji je dostupan na stranici Poziva objavljenog na Funding & Tenders Portalu.

Prijava se sastoji od tri dijela:

  • A dio / ispunjava se online, a sadrži administrativne podatke o prijavitelju te sažeti budžet
  • B dio / ispunjava se zadani obrazac (Word) pohranjen kao PDF dokument, a sastoji se od opisa predloženog projekta i tehničkog sadržaja
  • Aneksi i prateća dokumentacija / predaju se kao PDF dokumenti, a uključuju:

- Detaljni budžet projekta

- CV užeg projektnog tima i biografije prevoditelja

- izvješće o aktivnosti za proteklu godinu

- izjava kojom se navode književna djela koja će se prevesti.

Postupak podnošenja prijave opisan je u Uputama dostupnim ovdje.

 

NAPOMENA! Potpuna natječajna dokumentacija i mogućnost podnošenja prijava bit će dostupne od 5. ožujka 2020. g.