KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Paneuropske kulturne entitete 2024

2024 entiteti

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Paneuropske kulturne entitete - u kontekstu ovog poziva, orkestre, s rokom za predaju 31. siječnja 2024. godine u 17:00 CET.

 

Ovaj poziv poziva na dostavu projektnih prijedloga kulturnih entiteta/ustanova odnosno orkestara čiji je cilj ponuditi obuku, profesionalni razvoj i mogućnosti nastupa mladim glazbenicima s velikim potencijalom. Posebni ciljevi ove potpore su:

 • podržati profesionalizaciju mladih glazbenika, pružajući im prilike za razvoj karijere visokog standarda kroz zapošljavanje, obuku i prilike za turneje i nastupe.
 • njegovati umjetničku izvrsnost orkestralne izvedbe mladih.
 • podržati aktivnosti organizacija i umjetnika koji djeluju kao promicatelji i ambasadori vrijednosti EU-a.

 

TEME I PRIORITETI

Osim što se projektni prijedlozi trebaju baviti međusektorskim prioritetima poput ozlenjivanja i inkluzije te rodnom ravnopravnosti, projektni prijedlozi također bi trebali uključiti i slijedeće prioritete:

 • Umjetnici i kulturni djelatnici: osnaživanje kulturnih i kreativnih sektora - potreba za promicanjem pravednih, uključivih i raznolikih okvira koji podupiru karijere umjetnika u usponu te kulturnih i kreativnih stručnjaka ključna je i trebala bi biti ključno strateško razmatranje pri izradi projektnih projedloga. Prijedlozi bi trebali uključivati i učinkovite načine za osiguranje i promicanje boljih uvjeta rada i pravednije naknade, razvoja vještina i cjeloživotnog učenja kao i umjetničke slobode. U tu svrhu, prijaviteljima se preporučuje konzultiranje izvješća „Status i radni uvjeti umjetnika te kulturnih i kreativnih djelatnika“.
 • Kultura za ljude: jačanje kulturnog sudjelovanja i uloge kulture u društvu - prijavitelji trebaju predložiti konkretne aktivnosti za izgradnju kapaciteta kulturnih i kreativnih sektora kako bi se poboljšalo sudjelovanje u kulturi, kao i angažman i razvoj publike koji pomažu u promicanju građanstva, vrijednosti i demokracije. Prijedlozi koji se bave ovim prioritetom trebali bi uzeti u obzir korisne aspekte kulture za zdravlje i dobrobit, posebice mentalno zdravlje.
 • Kultura za co-creative partnerstva: jačanje kulturne dimenzije vanjskih odnosa EU-a – prijavitelji  bi trebali predložiti konkretne aktivnosti za izdragnju kapaciteta orkestara i europskih mladih talenata kako bi bili (više) aktivni izvan granica EU-a, unutar i izvan zemalja sudionica Kreativne Europe, te doprinosili njegovanju međunarodnih kulturnih odnosa. Ove bi aktivnosti trebale doprinijeti razvoju i konsolidaciji uloge paneuropskih kulturnih subjekata kao promicatelja i ambasadora vrijednosti Europske unije.
 • Kultura za digitalnu transformaciju: pomoć europskim kulturnim i kreativnim sektorima da u potpunosti iskoriste prednosti novih tehnologija kako bi poboljšali svoju konkurentnost. Prijavitelji bi trebali predložiti konkretne aktivnosti za izgradnju kapaciteta orkestara i europskih mladih talenata kako bi kritički i kreativno prihvatili nove tehnologije i promjene potaknute digitalnom transformacijom koja se temelji, između ostalog, na digitalnoj strategiji EU-a koja ima za cilj učiniti ovu transformaciju djelotvornom za kulturne sektore i za ljude.

Projektni prijedlozi bi trebali predstavljati potpunu analizu potreba i pokazati kako se rješavaju gore navedeni prioriteti i međusektorska pitanja na učinkovit način.

AKTIVNOSTI trebaju uključivati:

 • odgovarajuću kombinaciju obuke, mentorskih programa, stukovnog naukovanja ili savjeta glazbenim profesionalcima.
 • odgovarajuću kombinaciju radionica, događanja, koncerata, razmjena, koprodukcija, online i offline aktivnosti s ciljem približavanja svijeta orkestra raznolikoj publici, a posebice mladoj.. Zajednička nit kroz ove aktivnosti trebala bi biti sudjelovanje i potpora mladim, izuzetno nadarenim glazbenicima u području orkestarskog djelovanja.

U tom smislu, projekti moraju razvijati i predstavljati rigorozan, transparentan i uključiv pristup regrutiranju i obuci mladih visoko talentiranih glazbenika. Takve se aktivnosti provode komplementarno i u sinergiji s inicijativama i akcijama Europske komisije poput „Culture Moves Europe”, „Music Moves Europe”, „Europske platforme za promicanje umjetnika u usponu” i „Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija“.

 

OČEKIVANJA

S osiguranim ukupnim budžetom od EUR 7.200.000 za razdoblje od 2024. – 2027., putem ovog poziva planira se podržati 3 – 5 projekata koji će:

 • razvijati karijere mladih glazbenika državnjana/stanovnika najmanje 20 država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.
 • održavati raznolikost kultura i europskih glazbenih žanrova.
 • poticati sudjelovanje i pristup nove i mlade publike kulturi, dopuštajući im da iskuse orkestralnu glazbu iz prve ruke, radeći na tradicionalnim i inovativnim formatima, između umjetničke izvrsnosti i društvenog angažmana.

Naposljetku, ovi projekti trebali bi pomoći u razvoju aktivnosti za učvršćivanje uloge orkestara i umjetnika kao promicatelja i ambasadora vrijednosti Europske unije. Poštujući zasluge temeljene na ocjeni kriterija dodjele potpore, evaluacijski odbor će osigurati da portfelj odabranih projekata bude raznolik poštujući kako geografsku ravnotežu tako i glazbene žanrovi.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Dopuštene su samo prijave pojedinačnih prijavitelja. Organizacija koja prijavljuje projektni prijedlog  mora biti pravna osoba (privatne i javne) registrirana u državi koja participira u programu Kreativna Europa.

Popis svih zemalja Kreativne Europe

 

Podržani projektni prijedlozi trebaju biti četverogodišnji projekti za koje će maksimalan dodijeljeni iznos iznositi EUR 2.400.000 s maksimalnom stopom sufinanciranja od 40%.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama i ukupni bodovni prag (70/100):

 

 • relevantnost u odnosu na prioritete : 18 / 35 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: 15 / 30 bodova
 • vođenje projekta: 8 / 15 bodova
 • diseminacija: 10 / 20 bodova

 

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.