KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Paneuropske kulturne entitete 2021

PAN-EU call

Ovim Pozivom na dostavu prijedloga podržat će se rad paneuropskih kulturnih entiteta - orkestara s početkom provedbe u 2021. godini.

 

Potpora za Paneuropske kulturne entitete je poziv kojim se želi podržati rad kulturnih entiteta – u slučaju ovog poziva – orkestara koje čine umjetnici iz najmanje 20 zemalja koji se bave osposobljavanjem i profesionalizacijom mladih umjetnika s visokim potencijalom.

 

Ciljevi su:

  • poboljšati vidljivost europske kulturne raznolikosti i kulturne baštine
  • poticati pojavu umjetničke izvrsnosti i postizanje najvišeg mogućeg standarda orkestralne izvedbe
  • podržavati aktivnosti organizacija i umjetnika koji djeluju kao promotori i ambasadori kulturnih vrijednosti EU-a
  • poticati sudjelovanje i pristup umjetničkom stvaralaštvu na visokoj razini za mladu i novu publiku
  • poticati sposobnost sektora da bude izdržljiv i spreman iskoristiti mogućnosti koje nude digitalne tehnologije kako za profesionalni razvoj umjetnika tako i za pristup izvedbama

 

U skladu s gore spomenutim ciljevima, podnositelji zahtjeva trebaju pokazati sposobnost da se uzme u obzir i uključi sljedeći prioritet: podržavanje izgradnje kapaciteta i profesionalizacija mladih visoko nadarenih glazbenika, pružajući im visoke standarde na razvojnim putovima kroz mogućnosti zapošljavanja, obuke i nastupa.

Prijedlozi trebaju uključivati ​​aktivnosti u skladu s gore spomenutim ciljevima, temama i prioritetima poziva.

Tijekom trajanja projekta, podnositelji projektnih prijedloga mogu obično predvidjeti širok spektar aktivnosti / rezultata, a kao zajednička nit, aktivnosti bi trebale uključivati ​​europske mlade i visoko nadarene glazbenike orkestara.

S tim u vezi, ciljani bi projekti trebali usvojiti rigorozan, transparentan i inkluzivan pristup u zapošljavanju i osposobljavanju mladih visoko nadarenih umjetnika koji bi trebali biti državljani / stanovnici najmanje 20 zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa. Široka geografska pokrivenost dopuštena aktivnostima zapošljavanja trebala bi odražavati europsku glazbenu i kulturnu raznolikost.

Projekti bi trebali ponuditi ciljanim umjetnicima odgovarajuće mogućnosti izvođenja, posebno za novu ili mladu publiku, primjenom odgovarajućih sredstava, uključujući izvedbe uživo ili digitalne alate.

 

Procjena je kako će se podržati 3 - 5 projekata s ukupnim proračunom od EUR 5.400.000.

Potpora projektima može iznositi najviše EUR 1.800,000 za razdoblje do tri godine s stopom sufinanciranja od 40%. 

Projektne aktivnosti trebaju biti podijeljene u Radne pakete (Work packages) namijenjene sveobuhvatnom razvoju kulturnog i kreativnog sektora na razini Europe.


Kod procjene (evaluacije) prijava moguće je dobiti najviše 100 bodova koji su raspoređeni u četiri kategorije te je potrebno zadovoljiti prag od 70 bodova:

  • Relevantnost projektne ideje u odnosu na ciljeve i prioritete (35 bodova)
  • Kvaliteta sadržaja i predloženih aktivnosti (25 bodova)
  • Upravljanje projektom (15 bodova)
  • Komunikacija i diseminacija (25 bodova)

 

Rok za prijave je 26. kolovoza 2021. godine do 17:00 po Bruxellesom vremenu.

 
Sva potrebna dokumentacija kao i Upute za prijavu za potpore europskim mrežama nalaze se ovdje