KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Europske projekte suradnje 2023

2023 COOP

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje s rokom za predaju projektnih prijedloga 23. veljače 2023. godine u 17:00 CET.

 

CILJEVI POZIVA
  • Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija
  • Inovacija

Potpora za Europske projekte suradnje namijenjena je transnacionalnim projektima za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa u koje su uključene kulturne i kreativne organizacije iz različitih država koje sudjeluju u Programu. Poziv pruža mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, uvođenja inovacija, mobilnosti te razmjene znanja i iskustava raznim kulturnim organizacijama svih veličina. Cilj poziva je olakšati i poboljšati pristup europskoj kulturi i kreativnim djelima te promicati inovativnost i kreativnost, a predloženi projekti mogu pokrivati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora, a mogu biti i interdisciplinarni.

 

 

MEĐUSEKTORSKA PITANJA | CROSS-CUTTING ISSUES

Poseban naglasak kod projektnih prijedloga imaju međusektorska pitanja koja su uključena kroz sve aktivnosti podržane programom Kreativna Europa. Kroz ovaj poziv podržat će se projektni prijedlozi koji će posebnu posvetiti pozornost inkluziji, raznolikosti, rodnoj ravnopravnosti i borbi za okoliš i protiv klimatskih promjena.

Projektni prijedlozi trebali bi olakšati pristup europskim kulturnim i kreativnim sadržajima svim skupinama (posebno profesionalcima i sudionicima) i publici smanjenih mogućnosti povezanih s invaliditetom ili zdravstvenim problemima, ekonomskim, društvenim ili geografskim preprekama ili kulturnim razlikama.

Posebna pozornost posvetit će se poticanju ravnopravnosti spolova kao pokretaču kreativnosti, gospodarskog rasta i inovativnosti. Projekti moraju težiti promicanju rodne ravnopravnosti i nediskriminacije u skladu sa Strategijom za rodnu ravnopravnost. Sve aktivnosti koje se financiraju u okviru programa moraju uključivati ​​perspektivu rodne ravnopravnosti i doprinositi jednakom osnaživanju žena i muškaraca, osiguravajući da ostvare svoj puni potencijal i uživaju ista prava.

Projektni prijedlozi trebali bi pridonositi Europskom zelenom planu, poticanjem njegovih operatera da usvoje ekološki održivije prakse i, na taj način, doprinesu postizanju općeg cilja od 30 % rashoda proračuna Unije za potporu klimatskim ciljevima. Kultura ima važnu ulogu u zelenoj tranziciji putem podizanja svijesti, učenja, komunikacije i dijeljenja znanja i dobrih praksi te ima potencijal za razvoj inovativnih načina rješavanja ekoloških izazova i minimaliziranje utjecaja na okoliš (kao što je primjerice održiva mobilnost ili ušteda energije).

 

 

PRIORITETI

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim (ili najviše dvama) od navedenih prioriteta:

Publika

- povećati pristup i sudjelovanje u kulturi, angažirati publiku fizički i digitalno;

Socijalna inkluzija

- promicati društvenu osjetljivost i poboljšati društvenu uključivost u/kroz kulturu, s naglaskom na umjetnike i djelatnike u kulturi s invaliditetom, pripadnike nacionalnih manjina i društveno marginaliziranih skupina;

Održivost

- u skladu s Europskim zelenim planom i Novim europskim Bauhausom - kokreirati, usvojiti i širiti ekološki prihvatljivije prakse, te podizati svijest o održivom razvoju kroz kulturne aktivnosti;

Digitalni pristup

pomoć europskim kulturnim i kreativnim sektorima da pokrenu ili ubrzaju digitalnu tranziciju kao odgovor na krizu COVID-19;

Međunarodna dimenzija

izgradnja kapaciteta unutar europskih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući lokalne organizacije i mikroorganizacije, za djelovanje na međunarodnoj razini – u Europi i šire;

Sektorski prioritet

– jačanje i izgradnja kapaciteta i osposobljavanje u sektorima glazbe, kulturne baštine, nakladništva, arhitekture, mode i dizajna i održivog kulturnog turizma. Cilj ovog prioriteta je poticanje talenata i jačanje poduzetničkih i profesionalnih razvojnih kapaciteta umjetnika i stručnjaka, dotičnih sektora kako bi se prilagodili novim kreativnim procesima, poslovnim modelima i razvoju tržišta te prihvatili digitalnu i zelenu tranziciju. Poseban fokus stavljen je na stjecanje vještina i znanja u području:

  • poduzetništva i profesionalnog razvoja (kao što je razvoj publike, marketing, promocija, distribucija, monetizacija, samozapošljavanje, pregovaranje o ugovorima i naknadama itd.),
  • digitalizacije (3D, AI tehnologije, big data, blockchain, Metaverse, NFT itd.),
  • ozelenjivanju lanca vrijednosti i održivih poslovnih modela.

 

 

NATJEČAJNE KATEGORIJE

Ovisno o broju uključenih organizacija, podržani projekti mogu biti mali, srednji ili veliki.

 

COOP-1 mali projekti suradnje > minimalno 3 partnera / 3 različite države > EU potpora: EUR 200.000 – 80% ukupnog budžeta

COOP-2 srednji projekti suradnje > minimalno 5 partnera / 5 različitih država > EU potpora: EUR 1.000.000 – 70% ukupnog budžeta

COOP-3 veliki projekti suradnje > minimalno 10 partnera / 10 različitih država > EU potpora: EUR 2.000.000 – 60% ukupnog budžeta

 

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 60 076 809, a predviđa se sufinanciranje oko 130 projektnih prijedloga.

Očekivano trajanje projekata u svim kategorijama je maksimalno 48 mjeseci. U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine.

 

KRITERIJI OCIJENJIVANJA

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (50%) i ukupni bodovni prag (70/100):

RELEVANTNOST - 30 bodova

KVALITETA SADRŽAJA I AKTIVNOSTI - 30 bodova

UPRAVLJANJE PROJEKTOM - 20 bodova

DISEMINACIJA - 20 bodova

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.