KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Europske projekte suradnje 2020

19-10-02 COOP 2020
Ovim Pozivom na dostavu prijedloga podržat će se Europski projekti suradnje s početkom provedbe u 2020. godini.

Glavni ciljevi poziva za Potporu za Europske projekte suradnje su podizanje kapaciteta europskog kulturnog i kreativnog sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje; poticanje transnacionalne mobilnosti djela i aktera kulturnog i kreativnog sektora, osobito umjetnika; doprinos razvoju publike i poboljšanje pristupa djelima kulturnog i kreativnog sektora unutar Europske Unije i šire, s posebnim fokusom na djecu, mlade, ljude s poteškoćama u razvoju i podzastupljene skupine; doprinos inovaciji i kreativnosti u području kulture, osobito testiranjem novih poslovnih modela i poticanjem na suradnju s drugim sektorima.

 

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim do najviše tri od navedenih prioriteta:

A) Transnacionalna mobilnost

B) Razvoj publike

C) Podizanje kapaciteta u područjima:

C.1) Digitalizacija

C.2.) Razvoj novih poslovnih modela

C.3) Usavršavanje i osposobljavanje

D) Međukulturni dijalog i društvena integracija migranata i izbjeglica

E) Nasljeđe European Year of Culture Herotage 2018

 

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 48.444.567, pri čemu je oko 40% navedenog budžeta predviđeno za potporu manjim projektima suradnje (COOP1). Maksimalan iznos potpore po projektu iznosi:

  • EUR 200.000 – 60% ukupnog budžeta – za manje projekte suradnje (COOP1)
  • EUR 2.000.000 – 50% ukupnog budžeta – za veće projekte suradnje (COOP2)

Ovim Pozivom Izvršna agencija predviđa sufinanciranje oko 100 projektnih prijedloga i zadržava pravo ne dodijeliti sva osigurana sredstva.

 

Prijedlozi se podnose u ime partnerskih konzorcija u sastavu:

  • najmanje tri organizacije iz tri različite države koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za manje projekte suradnje (COOP1)
  • najmanje šest organizacija iz šest različitih država koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za veće projekte suradnje (COOP2)

U programu Kreativna Europa – potprogramu Kultura sudjeluju države članice EU, a pod posebnim uvjetima mogu sudjelovati države članice Europskog gospodarskog prostora, države pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje te države članice Europske politike susjedstva: Island, Norveška, Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija, Gruzija, Moldova, Ukrajina, Tunis, Armenija, Kosovo. Pregled država van EU koje sudjeluju u programu ažurira se ovdje.

U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine.

 

Zadani su trajanje projekata u razdoblju do maksimalno 48 mjeseci te početak njihove provedbe između 01. rujna i 15. prosinca 2020. godine.

 

Rok za prijave je 27. studenog 2019. godine do 17:00 po Bruxelleskom vremenu.

Upute za prijavu te obrasci i dokumenti koje obavezno priložiti dostupni su ovdje.