KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju 2024

2024 Platforme

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju s rokom za predaju projektnih prijedloga 31. siječnja 2024. godine u 17:00 CET.

 

Ovim pozivom podržat će se projekti usmjereni na promicanje europskih umjetnika u usponu i njihovih djela, poboljšanje njihove međunarodne vidljivosti i olakšavanje njihove cirkulacije. Projekti bi trebali poboljšati pristup i sudjelovanje u kulturnim događajima i aktivnostima, povećavajući angažman i razvoj publike. Također, projekti moraju biti osmišljeni kako bi pridonosili provedbi političkih prioriteta EU-a u području kulture, a posebice uvjeta rada umjetnika.

*Djelovanje europskih platformi otvoreno je za sve kulturne i kreativne sektore. Međutim, s obzirom na to da ova aktivnost ima za cilj ostvarivanje ciljeva Kulturne komponente Programa, projekti koji uključuju isključivo organizacije iz audiovizualnog sektora nisu ciljani korisnici.

U svrhu ove aktivnosti, projekti će morati uspostaviti platforme koje se mogu definirati kao izlozi ili odskočne daske sastavljene od koordinirajuće organizacije i organizacija članica, sa zajedničkom strategijom programiranja i brendiranja.


TEME I PRIORITETI

Osim što se projektni prijedlozi trebaju baviti međusektorskim prioritetima poput ozlenjivanja i inklzuzije te rodnom ravnopravnosti, projektni prijedlozi također bi trebali uključiti i slijedeće prioritete:

 • Umjetnici i kulturni djelatnici: osnaživanje kulturnih i kreativnih sektora – odnosi se na potrebu za promicanjem pravednih, uključivih i raznolikih okvira koji podupiru karijere umjetnika u usponu te kulturnih i kreativnih stručnjaka i trebala bi biti ključno strateško razmatranje pri izradi prijedloga.  Prijedlozi bi trebali uključivati i učinkovite načine za osiguranje i promicanje boljih uvjeta rada i pravednije naknade, razvoja vještina i cjeloživotnog učenja kao i umjetničke slobode. U tu svrhu, prijaviteljima se preporučuje konzultiranje izvješća „Status i radni uvjeti umjetnika te kulturnih i kreativnih djelatnika“.
 • Kultura za ljude: jačanje kulturnog sudjelovanja i uloge kulture u društvu - prijavitelji trebaju predložiti konkretne aktivnosti za izgradnju kapaciteta kulturnih i kreativnih sektora kako bi se poboljšalo sudjelovanje u kulturi, kao i angažman i razvoj publike koji pomažu u promicanju građanstva, vrijednosti i demokracije. Prijedlozi koji se bave ovim prioritetom trebali bi uzeti u obzir korisne aspekte kulture za zdravlje i dobrobit, posebice mentalno zdravlje.
 • Kultura za co-creative partnerstva: jačanje kulturne dimenzije vanjskih odnosa EU-a – prijavitelji  bi trebali predložiti konkretne aktivnosti za pomoć kulturnim profesionalcima i umjetnicima u nastajanju da budu (više) aktivni izvan granica EU-a, unutar i izvan zemalja sudionica Kreativne Europe, te doprinijeti njegovanju međunarodnih kulturnih odnosa.
 • Kultura za digitalnu transformaciju: pomoć europskim kulturnim i kreativnim sektorima da u potpunosti iskoriste prednosti novih tehnologija kako bi poboljšali svoju konkurentnost. Prijavitelji bi trebali predložiti konkretne aktivnosti za pomoć profesionalcima i umjetnicima u nastajanju da kritički i kreativno prihvate nove tehnologije i promjene potaknute digitalnom transformacijom koja se temelji, između ostalog, na digitalnoj strategiji EU-a koja ima za cilj učiniti ovu transformaciju djelotvornom za kulturne sektore i za ljude.

Projektni prijedlozi bi trebali predstavljati potpunu analizu potreba i pokazati kako se rješavaju gore navedeni prioriteti i međusektorska pitanja.

 

AKTIVNOSTI

Projektni prijedlozi moraju predstavljati održivu strategiju za koordinaciju i upravljanje Platformom, kao i za zajedničke aktivnosti članova poput:

 • promovirati, slaviti i poticati raznolikost europskog umjetničkog repertoara razvojem zajedničkog europskog programa nenacionalnih umjetnika u usponu,
 • promicati pošteno, uključivo i raznoliko okruženje za umjetnike u usponu, posebno tražeći učinkovite načine za postizanje boljih uvjeta rada i poštene naknade,
 • doprinositi izgradnji otpornijih i održivijih društava i potaknuti potrebnu prilagodbu u praksi.
 • razviti snažnu zajedničku strategiju komunikacije i brendiranja i uspostaviti europsku oznaku kvalitete,
 • ojačati međusobno učenje i umrežavanje, osobito s drugim platformama i drugim projektima, akcijama i inicijativama koje podržava Kreativna Europa.

Koordinacija i upravljanje Platformom trebale bi:

 • pružiti financijsku potporu članovima putem mehanizma kaskadnih bespovratnih sredstava,
 • povećati europsku dimenziju i raznolikosti članstva širenjem platforme i njezina opsega.

 

OČEKIVANJA

Putem ovog poziva podržat će se 15 platformi koje pokrivaju različite kulturne i kreativne sektore. Budući da se ovom potporom želi postići učinak strukturiranja, namjera nije podržati više od jedne platforme koja cilja istu vrstu umjetnika ili djela istog kulturnog sektora. Poštujući zasluge temeljene na ocjeni kriterija dodjele, evaluacijski odbor će osigurati da portfelj odabranih projekata bude raznolik i da poštuje ravnotežu između kulturnih sektora.

 

Očekuje se da koordinator i članovi Platforme:

 • uspostave Platformu sastavljenu od koordinirajuće organizacije i organizacija članica (treće strane)
 • razviju zajedničku i koordiniranu strategiju umjetničkog programiranja za prepoznavanje i predstavljanje novih europskih umjetnika i njihovih djela izvan zemlje porijekla
 • uspostave mehanizam kaskadnih bespovratnih sredstava za potporu umjetnicima u usponu, podizanje njihova profila te povećanje i promicanje europske kulturne i umjetničke raznolikosti. Obvezati se da će posvetiti najmanje 70% bespovratnih sredstava kaskadnom financiranju i potporama umjetnicima u usponu.
 • podrže najmanje 50 umjetnika u usponu godišnje
 • izgrade strategiju za razvoj Platforme i povećanje broja organizacija članica, barem jedna godišnje

Ova očekivanja su obavezna te moraju biti jasno prikazana i navedena u projektnom prijedlogu.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Dopuštene su samo prijave pojedinačnih prijavitelja. Organizacija koja prijavljuje projektni prijedlog  mora biti pravna osoba (privatne i javne) uspostavljena u državama koje participiraju u programu Kreativna Europa. 

Popis svih zemalja Kreativne Europe

 

Svaka platforma mora se sastojati od vodeće organizacije koja koordinira i prijavljuje projektni prijedlog i najmanje 11 organizacija u status članova „third partires“. Organizacije u statusu članica, jednako kao i vodeća organizacija, moraju biti pravne osobe, te službeno registrirane u najmanje 12 različitih zemalja sudionica Programa (min. vodeća organizacija + 11 organizacija članica)

 

Za ovaj poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 47.400.000 za razdoblje 2024 – 2027 te će biti dodijeljena u godišnjim ratama koje će ovisiti o raspoloživim proračunskim sredstvima. Maksimalni iznos koji može biti dodijeljen po projektu iznosi EUR 2.800.000, a stopa sufinanciranja iznosi 80%. 

Predviđeno je da podržani projektni prijedlozi – Platforme budu u trajanju do 48 mjeseci.

 

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama i ukupni bodovni prag (70/100):

 • relevantnost u odnosu na prioritete : 16 / 30 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: 16 / 30 bodova
 • vođenje projekta: 11 / 20 bodova
 • diseminacija: 11 / 20 bodova

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.