KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju 2021

PLATF 2021

Ovim Pozivom na dostavu prijedloga podržat će se europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju s početkom provedbe u 2022. godini.

 

Potpora za Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju 2021 podržat će projektne prijedloge čiji je cilj povećati vidljivost i cirkulaciju europskih radova/djela i umjetnika u nastajanju u Europi i šire. Također, u cilju je i povećanje pristupa i sudjelovanja umjetnika na kulturnim događanjima i aktivnostima, te uključivanja i razvoja publike. Takvi projektni prijedlozi trebali bi biti dizajnirani da doprinesu provedbi prioriteta politika EU-a u području kulture. Na taj način, cirkulacija umjetnika i djela može pridonijeti aktiviranju novih i / ili održivijih kulturnih javnih prostora. Stoga bi podržani projektni prijedlozi trebali kreirati platforme koje se mogu definirati kao izložbene, promocijske odnosno odskočne daske koje se sastoje od vodeće organizacije i organizacija članica sa zajedničkom umjetničkom uredničkom strategijom i strategijom brendiranja.

Projektni prijedlozi bi također trebali sadržavati i neke od sljedećih tema i prioriteta:

 • podrška umjetnicima i kulturnim profesionalcima u nastajanju i stvaranje adekvatnih rješenja na potrebe i izazove kako bi se podržala internacionalizacija njihove karijere, a što može uključivati ​​nove modele stvaranja, prikazivanja i izlaganja, izvozne strategije i distribucije te mobilnosti i razmjene;
 • promicanje poštenog, uključivog i raznolikog okruženja za umjetnike u nastajanju, pronalazeći učinkovite načine za rješavanje rodnih razlika i borbu protiv diskriminacije. Iz ove perspektive, promicanje jednakih mogućnosti, boljih uvjeta rada i poštene naknade bit će strateška značajka predloženih projekata;
 • doprinos povećanju ekološke održivosti i svijesti sektora pokazujući sposobnost predlaganja i razvoja praksi koje doprinose Europskom zelenom dogovoru.

Svi prijedlozi trebaju predstavljati analizu potreba i obrazloženu strategiju na koji način će se rješavati gore navedene teme.

 

Aktivnosti koje se mogu financirati:

 • Razvijanje zajedničkih aktivnosti:
  • promocija, vidljivost i povećanje raznolikosti europskog repertoara razvijanjem zajedničkog europskog programa nenacionalnih umjetnika i osiguravanjem prisutnosti tih umjetnika na glavnim događanjima, festivalima, sajmovima i tržištima;
  • razvitak snažne zajedničke komunikacijske strategije i brendiranje te uspostava europske oznake kvalitete;
  • promocija i poticanje digitalne transformacije kako bi se prilagodili značajnim promjenama u načinu stvaranja, upravljanja, širenja, pristupa, potrošnje i monetizacije kulturnih dobara, mijenjajući vrijednosne prijedloge koji su prevladavali u analognom dobu;
  • provođenje vršnjačkog učenja i umrežavanja, posebno s drugim platformama i projektima, akcijama i inicijativama koje podržava Kreativna Europa;
  • razvijanje i jačanje upravljačke sposobnosti aktivnostima kao što su koordinacijske aktivnosti, sastanci, evaluacija, kontrola kvalitete, izvještavanje itd.
 • Pružanje financijske podrške članovima Platforme kako bi:
 • povećali europsku dimenziju i geografsku raznolikost umjetničkog programiranja članova nudeći umjetnicima u nastajanju konkretne i profesionalne mogućnosti za dosezanje nove i raznolike publike i razvoj njihove karijere davanjem veće vidljivosti njihovom talentu i radu izvan njihovih granica;
 • obučavali i razvijali talente u nastajanju, provodeći mjere za poboljšanje radnih uvjeta za umjetnike u nastajanju i kulturne profesionalce.

Aktivnosti bi se trebale formulirati u čvrstom strateškom okviru i trebale bi biti strukturirane u radnim paketima (WP). Svaki radni paket trebao bi biti popraćen ciljem (očekivanim ishodom) i trebao bi navoditi aktivnosti, prekretnice i rezultate koji mu pripadaju.

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 33.000.000, a podržat će se oko 15 platformi koje pokrivaju različite kulturne i kreativne sektore.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava, stopa financiranja, ukupni prihvatljivi troškovi i sl. bit će utvrđeni Grant Agreement-om.

Potpora koju je moguće ostvariti po Platformi je EUR 2.100.000 za razdoblje od tri godine s stopom sufinanciranja od 80%.

 

S obzirom da je primaran cilj Poziva podrška umjetnicima u nastajanju i razvitku njihove karijere, projektni prijedlozi morat će:

 • uspostaviti platformu koju čine vodeća organizacija i organizacije članice (treće strane);
 • imati zajedničku koordiniranu umjetničku uredničku strategiju za prepoznavanje i predstavljanje europskih umjetnika u nastajanju i njihovih djela izvan vlastitih granica;
 • pružiti financijsku potporu kako bi se organizacijama članicama pomoglo u povećanju raznolikosti, europske dimenzije i vidljivosti njihovog programa te u povećanju broja podržanih umjetnika u nastajanju;
 • navesti u prijedlogu definiciju „umjetnika u nastajanju”, u dogovoru s organizacijama članicama, a u skladu s projektom i kulturnim sektorom u kojem Platforma djeluje;
 • obvezati se da će potrošiti najmanje 70% iznosa koji se godišnje dodjeljuje za umjetnički program;
 • podržati najmanje 50 novih umjetnika godišnje;
 • izgraditi strategiju za povećanje broja članova.

Sve su ove mjere obvezne i moraju biti jasno navedene u prijedlogu.

 

Svaka platforma mora se sastojati od vodeće organizacije koja koordinira i prijavljuje projektni prijedlog i najmanje 11 organizacija članica u status članova „third partires“. Vodeća organizacija i organizacije članice moraju biti pravne osobe, službeno registrirane u najmanje 12 različitih zemalja sudionica Programa.

Dopuštene su samo prijave pojedinačnih prijavitelja. Vodeća organizacija  mora biti pravna osoba (privatne i javne) uspostavljena u državama koje participiraju u programu Kreativna Europa, koja je u mogućnosti dokazati svoje pravno djelovanje za razdoblje od dvije godine do roka predaje.

Predviđeno je da podržani projektni prijedlozi – Platforme budu u trajanju do 36 mjeseci.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (50%) i ukupni bodovni prag (70/100):

 • relevantnost u odnosu na prioritete : max 30 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
 • vođenje projekta: max 20 bodova
 • diseminacija: max 20 bodova

 

Rok za prijave je 29. rujna 2021. godine do 17:00 CET

Upute za prijavu te obrasci i dokumenti koje je obavezno priložiti dostupni su ovdje.