KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija 2021

NET 2021

Ovim Pozivom na dostavu prijedloga podržat će se Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija s početkom provedbe u 2021. godini.

 

Potpora za jačanje kapaciteta kulturnih aktera za transnacionalno djelovanje

Potpora za Europske mreže odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu. Kroz ovaj Poziv će se pružiti potpora kulturnim organizacijama koje provode predstavničke mreže europskih kulturnih organizacija temeljene na članstvu i koje pokrivaju širok raspon zemalja sudionica Kreativne Europe. Mreže moraju imati zajedničku misiju, pravila upravljanja i prava i obveze članova, koji su formalno uspostavljeni (u "statutima" ili ekvivalentno) i dogovoreni. Mreže trebaju biti sastavljene od koordinacijskog tijela i njenih članova.

Procjena je kako će se podržati 30 europskih mreža s ukupnim proračunom od EUR 27.000.000.

 

Potpora europskoj mreži može iznositi najviše EUR 825.000,00 za razdoblje od tri godine odnosno 80% dozvoljenih troškova rada mreže. Aktivnosti mreže trebaju biti podijeljene u Radne pakete (Work packages) namijenjene sveobuhvatnom razvoju kulturnog i kreativnog sektora na razini Europe.


Kod procjene (evaluacije) prijava moguće je dobiti najviše 100 bodova koji su raspoređeni u četiri kategorije te je potrebno zadovoljiti prag od 70 bodova:

  • Relevantnost projektne ideje u odnosu na ciljeve i prioritete (40 bodova)
  • Kvaliteta sadržaja i predloženih aktivnosti (25 bodova)
  • Upravljanje projektom (10 bodova)
  • Komunikacija i diseminacija (25 bodova)

 

Rok za prijave je 26. kolovoza 2021. godine do 17:00 CET.


Sva potrebna dokumentacija kao i Upute za prijavu za potpore europskim mrežama nalaze se ovdje.