KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Cirkulaciju europskih književnih djela 2024

LITTRANS 2024

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Cirkulaciju europskih književnih djela 2024 s rokom za predaju projektnih prijedloga 16. travnja 2024. godine u 17:00 CET.

 

Potpora za Cirkulaciju europskih književnih djela namijenjena je projektima koji se bave prevođenjem, objavljivanjem, distribucijom i promocijom europskih knjiženih djela čiji su autori državljani ili stanovnici država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa ili su dio njihove književne baštine.

 

TEME I PRIORITETI

Specifični prioriteti poziva:

 • ojačati transnacionalnu cirkulaciju i raznolikost europskih književnih djela,
 • poticati prevođenje, objavljivanje i promocije književnih djela napisanih na manje raširenim jezicima kako bi se povećala njihova cirkulacija na većim tržištima u Europi i šire;
 • razvijati i poticati novu čitateljsku publiku s fokusom na mlade
 • promicati i očuvati profesiju književnog prevođenja uključujući načela nagrađivanja dobrih radnih uvjeta i pravednosti. U tom smislu, izdavači se potiču da osiguraju vidljivost prevoditelja u objavljenim knjigama.
 • jačanje konkurentnosti knjižnog i nakladničkog sektora poticanjem različitih suradnji unutar sektora (posebice knjižara i knjižnica).
 • Pružati podršku ukrajinskom knjižnom sektoru - poticat će se projekti koji imaju za cilj osigurati knjige na ukrajinskom jeziku za ukrajinske izbjeglice i prognanike.

Osim specifičnih prioriteta poziva, projektni prijedlozi trebaju adresirati i međusektorska pitanja – inkluziju i različitosti, ravnopravnost spolova i ozelenjivanje.

 

PODRŽANE AKTIVNOSTI

Aktivnosti koje će biti podržane temeljem ovog Poziva su prevođenje, objavljivanje, promocija i distribucija europskih knjiženih djela te aktivnosti koje se bave gore opisanim temama i prioritetima.

 

OČEKIVANI UČINAK

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 5.000 000, a nastojat će podržati 40 projekata u trajanju do 36 mjeseci koje provodi jedan subjekt ili konzorcij. Osnovni uvjet kojeg treba zadovoljiti svaki projektni prijedlog, koji će se razmatrati za odobrenje sredstava, mora se temeljiti na dobroj uredničkoj i promocijskoj strategiji koja obuhvaća paket od najmanje 5 naslova prevedenih s i na prihvatljive jezike, te mora sadržavati sljedeće elemente:

 

 • doprinos raznolikosti književnosti u određenoj zemlji (ili zemljama) uključivanjem književnih djela iz podzastupljenih zemalja, a s posebnim naglaskom na djela napisana na manje korištenim jezicima;
 • odabrani format knjige i strategiju distribucije koja osigurava širok i lak pristup europskim književnim djelima za širu javnost;
 • strategiju promocije koja doprinosi širenju i razvoju te obnovi čitateljske publike;
 • poticanje suradnji autora, prevoditelja, izdavača, distributera, knjižara, knjižnica, festivala, književnih događanja itd.;
 • doprinos podizanju profila prevoditelja i poštivanje načela poštene naknade;
 • doprinositi međusektorskim pitanjima Programa i prioritetima istaknutim u radnom programu za 2024 (ravnopravnost spolova i zeleni plan). 

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji su registrirani u državama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa. Prihvatljive su prijave pojedinačnih prijavitelja (single applicants) kao i prijave konzorcija koji se mora sastojati od najmanje 2 partnera (korisnika/prijavitelja; ne povezani subjekata!). Koordinator mora pravno postojati najmanje 2 godine do roka za predaju prijava i biti aktivan u sektoru nakladništva i knjige.

Popis država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa 

 

 
PRIHVATLJIVI JEZICI ZA PREVOĐENJE

Izvorni jezik i ciljni jezik moraju biti "službeno priznati jezici" zemalja koje ispunjavaju uvjete Programa. "Službeno priznati jezici" su definirani Ustavom ili bilo kojim relevantnim zakonom dotične države.

Prihvatljivi su prijevodi s latinskog i starogrčkog na službeno priznate jezike.

Prijevodi moraju imati prekograničnu dimenziju; iz tog razloga prijevodi nacionalnih književnosti s jednog službenog jezika na drugi unutar iste države nisu prihvatljivi ukoliko ne postoji strategija distribucije izvan dotične zemlje.

 

PRIHVATLJIVA DJELA ZA PRIJEVODE

Beletristika, bez obzira na književni žanr ili format (tiskana ili digitalna knjiga / uključujući audio-knjigu), kao što su roman, kratka priča, kazališna i radijska predstava, poezija, strip i književnost za mlade i djecu.

Djela moraju biti već objavljena.

Autori djela moraju biti državljani, stanovnici ili priznati kao dio književne baštine države koja ispunjava uvjete Programa.

Djela ne smiju biti već prevedena na ciljni jezik, osim ako novi prijevod ne odgovara jasno procijenjenoj potrebi.

 

NATJEČAJNE KATEGORIJE

MALI – prijevodi najmanje 5 različitih naslova, sufinanciranje do EUR 100.000

SREDNJI – prijevodi najmanje 11 različitih naslova, sufinanciranje do EUR 200.000

VELIKI – prijevodi najmanje 21 različit naslov, sufinanciranje do EUR 300.000

 

Ukupna dodijeljena bespovratna sredstva po projektu ne mogu iznositi više od EUR 200.000,00 za pojedinačne prijavitelje i EUR 300.000,00 za prijedloge koje podnose konzorciji (sastavljeni od najmanje 2 prihvatljive organizacije).

 

Potpora je paušalna, a stopa sufinanciranja u svim natječajnim kategorijama je 60%. Projektni prijedlozi raspisuju se kroz radne pakete od koji su neki već definirati u smjernicama poziva, a neki se raspisuju posebno za svaki naslov (CALL DOCUMENT, 10. Legal and financial set-up of the Grant Agreements / Milestones and deliverables, str. 19)

How to manage lump sum grants? 

 

 
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Projektni prijedlozi prijavljuju se online putem Funding and tenders opportunities portala (Submission System) te moraju sadržavati projektnu dokumentaciju predanu na relevantnim obrascima koji se nalaze unutar sustava.

Projektni prijedlozi moraju biti potpuni i sadržavati slijedeće priloge i popratne dokumente:

 • Part A – administrativni podatci o prijaviteljima + sažet proračun – ispunjava se online
 • Part B – tehnički opis projekta – obrazac preuzeti iz sustava, popuniti i nazad učitati u sustav (max 70 str.)
 • Part C – dodatni podatci o projektu – ispunjava se online
 • Detaljna proračunska tablice – obrazac preuzeti u sustavu
 • Životopisi projektnog tima
 • Popis prethodnih projekata u kojima su prijavitelji sudjelovali – posljednja stranica obrasca Part B
 • *NOVO Dosje s informacijama o djelima/prijevodima generiran i preuzet iz Baze podataka Kreativne Europe
 • Izjava o objavama – obrazac preuzeti iz sustava
 • Životopis/biografija prevoditelja

 

KRITERIJI OCIJENJIVANJA

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (50%) i ukupni bodovni prag (70/100):

 

RELEVANTNOST u odnosu na ciljeve i prioritete Poziva : max 30 bodova

KVALITETA sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova

UPRAVLJANJE projektom: max 20 bodova

DISEMINACIJA: max 20 bodova

 

 

Inspirirajte se uspješnim projektima europskih književnih prijevoda hrvatskih nakladnika!