KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Cirkulaciju europskih književnih djela 2023

2023 LIT TRANS

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Cirkulaciju europskih književnih djela 2023 s rokom za predaju projektnih prijedloga 21. veljače 2023. godine u 17:00 CET.

 

Potpora za cirkulaciju europskih književnih djela namijenjena je projektima koji se bave prevođenjem, objavljivanjem, distribucijom i promocijom knjiženih djela.

 

TEME I PRIORITETI
 • jačanje transnacionalne cirkulacije i raznolikosti europskih književnih djela,
 • poticanje prevođenja i promocije književnih djela napisanih na manje korištenim jezicima kako bi se povećala njihova cirkulacija na većim tržištima u Europi i šire;
 • razvoj nove publike u Europi i šire;
 • jačanje konkurentnosti knjižnog i nakladničkog sektora poticanjem suradnji unutar sektora.

Dodatno:

 • Potrebno je poštivati načelo pravedne naknade piscima i prevoditeljima u skladu s izvješćem „Prevoditelji na naslovnici” koje je izradila skupina stručnjaka država članica EU-a za višejezičnost i prevođenje, a koje je ovlastilo Vijeće u okviru otvorene metode koordinacije.
 • Radi izvanrednih okolnosti u Europi, poticat će se projekti s ciljem pružanja europskih ili ukrajinskih djela na ukrajinskom jeziku ukrajinskim izbjeglicama i raseljenim osobama. U tom smislu prihvatljivo će biti tiskanje, distribucija i promicanje europskih ili ukrajinskih književnih djela na ukrajinskom jeziku.

 

PODRŽANE AKTIVNOSTI

Prevođenje, objavljivanje, promocija i distribucija knjiženih djela te aktivnosti koje će pomoći pri prodaji prevoditeljskih prava u Europi i šire.

 

OČEKIVANI UČINAK

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 5.000 000, a nastojat će se podržati oko 40 projekata, koje provodi jedan subjekt ili konzorcij. Svaki se projekt mora temeljiti na dobroj uredničkoj i promocijskoj strategiji koja obuhvaća paket od najmanje 5 naslova prevedenih s i na prihvatljive jezike, te mora sadržavati sljedeće elemente:

 • doprinositi raznolikosti literature u određenoj zemlji (ili zemljama) uključivanjem književnih djela iz podzastupljenih zemalja, s posebnim naglaskom na djela napisana na manje korištenim jezicima;
 • strategiju distribucije koja osigurava širok i lak pristup djelima za širu javnost;
 • strategiju promocije koja doprinosi širenju i razvoju te obnovi publike;
 • suradnju autora, prevoditelja, izdavača, distributera, knjižara, knjižnica, festivala, književnih događanja itd.;
 • doprinositi podizanju profila prevoditelja i poštivati načelo poštene naknade;
 • doprinositi međusektorskim pitanjima Programa i prioritetima istaknutim u radnom programu za 2023 (ravnopravnost spolova i zeleni plan).  

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji su registrirani u državama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa. Prihvatljive su prijave pojedinačnih prijavitelja (single applicants) i prijave konzorcija koji se mora sastojati od najmanje 2 prijavitelja (korisnici; ne povezani subjekti). Koordinator mora pravno postojati najmanje 2 godine do roka za predaju prijava i biti aktivan u sektoru nakladništva i knjige.

 

NATJEČAJNE KATEGORIJE

MALI – prijevodi najmanje 5 različitih naslova, sufinanciranje do EUR 100.000

SREDNJI – prijevodi najmanje 11 različitih naslova, sufinanciranje do EUR 200.000

VELIKI – prijevodi najmanje 21 različit naslov, sufinanciranje do EUR 300.000

 

Potpora je paušalna te će nadoknaditi fiksni iznos, na temelju paušalnog iznosa ili financiranja koje nije povezano s troškovima. Stopa sufinanciranja u svim natječajnim kategorijama je 60%, a trajanje projekata je maksimalno 36 mjeseci.

 

PRIHVATLJIVI JEZICI ZA PREVOĐENJE

    - Izvorni jezik i ciljni jezik moraju biti "službeno priznati jezici" zemalja koje ispunjavaju uvjete Programa. "Službeno priznati jezici" su definirani Ustavom ili bilo kojim relevantnim zakonom dotične države.

    - Prihvatljivi su prijevodi s latinskog i starogrčkog na službeno priznate jezike.

    - Prijevodi moraju imati prekograničnu dimenziju; iz tog razloga prijevodi nacionalnih književnosti s jednog službenog jezika na drugi unutar iste države nisu prihvatljivi ukoliko ne postoji strategija distribucije izvan dotične zemlje.

 

PRIHVATLJIVA DJELA ZA PRIJEVODE

Beletristika, bez obzira na književni žanr ili format (tiskana ili digitalna knjiga / uključujući audio-knjigu), kao što su roman, kratka priča, kazališna i radijska predstava, poezija, strip i književnost za mlade.

Djela moraju već biti objavljena.

Autori djela moraju biti državljani, stanovnici ili priznati kao dio književne baštine države koja ispunjava uvjete Programa.

Djela ne smiju biti već prevedena na ciljni jezik, osim ako novi prijevod ne odgovara jasno procijenjenoj potrebi.

 

KRITERIJI OCIJENJIVANJA

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (50%) i ukupni bodovni prag (70/100):

 

RELEVANTNOST u odnosu na prioritete : max 30 bodova

KVALITETA sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova

UPRAVLJANJE projektom: max 20 bodova

DISEMINACIJA: max 20 bodova

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.