KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Cirkulaciju europskih književnih djela 2021

LITTRANS 2021

Ovim Pozivom na dostavu prijedloga podržat će se Cirkulacija europskih književnih djela s početkom provedbe u 2022. godini.

 

Potpora za Cirkulaciju europskih književnih djela podržati će projekte koji se bave prevođenjem, objavljivanjem, distribucijom i promocijom knjiženih djela.

Ciljevi Poziva za potporu cirkulacije europskih književnih djela su:

 • jačanje transnacionalne cirkulacije i raznolikosti europskih književnih djela, posebno poticanjem prijevoda s manje korištenih jezika na engleski, njemački, francuski, španjolski (kastiljski) i talijanski;
 • razvoj nove publike za europska književna djela u EU i šire;
 • jačanje konkurentnosti knjižnog sektora poticanjem suradnje unutar knjižnog sektora.

Pored aktivnosti prevođenja, promocije i distribucije („strategija uvoza“), projektni prijedlozi mogu obuhvaćati i aktivnosti „izvoza“ između poduzeća kako bi se potaknula prodaja autorskih prava na prijevod u Europi i šire.

 

Ovim Pozivom nastojat će se podržati oko 40 projekata, koje provodi jedan entitet ili grupa organizacija/partnerski konzorcij. Svaki se projekt mora temeljiti na zdravoj uredničkoj i promocijskoj strategiji koja obuhvaća paket od najmanje 5 prihvatljivih naslova prevedenih s prihvatljivih jezika i na njih, te mora sadržavati i sljedeće elemente:

 • projektni prijedlog doprinosi raznolikosti literature u ciljnoj zemlji (ili zemljama), uključujući djela iz zemalja koja su nedovoljno zastupljena, a posebno djela napisana na manje korištenim jezicima;
 • strategija distribucije osigurava širok i lak pristup djelima za širu javnost;
 • strategija promocije doprinosi povećanju i širenju publike za europska književna djela beletristike;
 • projektni prijedlog potiče suradnju između autora, prevoditelja, izdavača, distributera, prodavača knjiga, knjižnica, festivala i književnih događaja;
 • projektni prijedlog doprinosi podizanju profila prevoditelja i poštuje načelo pravične naknade;
 • projektni prijedlog doprinosi međusektorskim prioritetima (uključivanje, rodna ravnopravnost i smanjenje utjecaja na okoliš).

 

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 5.000 000, a dijeli se u 3 kategorije:
 • 30% za male projekte – prijevodi do 10 različitih naslova, sufinanciranje do EUR 100.000
 • 40% za srednje projekte – prijevodi do 20 različitih naslova, sufinanciranje do EUR 200.000
 • 30% za velike projekte – prijevodi najmanje 21 različit naslov, sufinanciranje do EUR 300.000

 

Projektne prijedloge mogu prijaviti pravne osobe (privatne i javne) uspostavljene u državama koje participiraju u programu Kreativna Europa, aktivne u knjižnom i izdavačkom sektoru kao samostalni prijavitelji, ali i partnerski konzorciji pri vodeći partner mora biti u mogućnosti dokazati svoje pravno postojanje za razdoblje od dvije godine do roka predaje prijave.

Predviđeno je da podržani projektni prijedlozi budu u trajanju do 36 mjeseci.

Prihvatljivi jezici za književno prevođenje:

 • izvorni jezik i ciljni jezik moraju biti "službeno priznati jezici" zemalja koje ispunjavaju uvjete Programa. "Službeno priznati jezici" su oni definirani Ustavom ili bilo kojim relevantnim zakonom dotične države;
 • prikladni su prijevodi s latinskog i starogrčkog na službeno priznate jezike;
 • ciljni jezik mora biti materinji jezik prevoditelja (osim u slučajevima s rjeđe govornim jezicima, ako izdavač pruži konkretno objašnjenja za to);

Prijevodi moraju imati prekograničnu dimenziju; iz tog razloga prijevodi nacionalnih književnosti s jednog službenog jezika na drugi službeni jezik unutar iste države nije prihvatljiv ukoliko ne postoji strategija distribucije izvan dotične zemlje.

 

Izvorna djela koja su prihvatljiva za prijevode:

 • prijevodi u tiskanom ili digitalnom formatu (e-knjige i audio knjige);
 • beletristika, bez obzira na književni žanr ili format, poput romana, kratkih priča, kazališna i radio predstava, poezija, strip i literatura za mlade;
 • publicistika nije prihvatljiva u ovom Pozivu, a koja uključuje autobiografije, biografije ili eseje; turističke vodiče; radove iz područja humanističkih i društvenih znanosti (poput povijesti, filozofije, ekonomije itd.) te onih povezanih s drugim znanostima (poput fizike, matematike itd.);
 • djela moraju biti već objavljena;
 • Autori djela moraju biti državljani, stanovnici ili priznati kao dio književne baštine države koja ispunjava uvjete Programa;
 • djela ne smiju biti već prevedena na ciljni jezik, osim ako novi prijevod ne odgovara jasno procijenjenoj potrebi.

 

Projektne aktivnosti trebaju biti organizirane u Radne pakete (Work packages) od kojih su neki zadani, a moguće ih je i naknadno nadodati. Nakon prolaska evaluacije, pripremit će se Grant Agreement kojim će se odrediti početak projekta i uvjeti plaćanja i izvještavanja.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (50%) i ukupni bodovni prag (70/100):

 • relevantnost u odnosu na prioritete : max 30 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
 • vođenje projekta: max 20 bodova
 • diseminacija: max 20 bodova

 

Rok za prijave je 30. rujna 2021. godine do 17:00 CET

Upute za prijavu te obrasci i dokumenti koje je obavezno priložiti dostupni su ovdje.