KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora ukrajinskim raseljenim umjetnicima te ukrajinskim kulturnim i kreativnim sektorima

2022 UA coop

Otvoren je poziv za dostavu prijedloga za Potporu ukrajinskim raseljenim umjetnicima te ukrajinskim kulturnim i kreativnim sektorima s rokom za predaju projektnih prijedloga do 29. studenog 2022. u 17:00 CET.

 

Rat u Ukrajini ima devastirajuće učinke na ukrajinsku kulturnu baštinu, kulturne organizacije i umjetnike koji ne mogu raditi i dopirati do svoje nacionalne i međunarodne publike. Mnogi raseljeni ljudi i djeca iz Ukrajine koji se trenutno nalaze na drugim lokacijama u Ukrajini ili drugim državama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa, zbog posljedica rata neće se tako skoro moći vratiti svojim starim lokacijama. Kako bi se olakšala njihova integracija, morat će uspostaviti komunikaciju sa svojim novim zajednicama. Pokazalo se kako su kultura i umjetnost učinkovit alat za povezivanje ljudi iz različitih sredina i olakšavanje integracije.

 

CILJ POZIVA

Cilj ovog specifičnog poziva je pomoć ukrajinskim kulturnim i kreativnim organizacijama, umjetnicima i profesionalcima u kulturnim i kreativnim sektorima kako bi kratkoročno ili srednjeročno odgovorili na sljedeće izazove:

 

Cilj 1 – kratkoročno:
 1. podrška ukrajinskima umjetnicimae i kulturnima organizacijama u izradi i prezentaciji njihovih radova u Ukrajini i u ostalim državama koje sudjeluju u programu Kreativne Europe.
 2. omogućiti Ukrajincima raseljenima zbog rata, posebice djeci, u Ukrajini ili državama koje sudjeluju u programu Kreativne Europe, pristup kulturi i/ili omogućiti njihovu integraciju u nove zajednice posredstvom kulture. U ovom kontekstu, u fokusu su moguće posljedice koje je rat ostavio na njihovo mentalno zdravlje.

 

Cilj 2 – srednjoročno:
 1. priprema procijena potreba za poslijeratni oporavak ukrajinskih kulturnih sektora jačanjem kapaciteta i planiranjem ulaganja.
 2. priprema i obuka o zaštiti ukrajinske kulturne baštine od rizika ukrajinskim baštinskim profesionalcima.

 

Sredstva će biti dodijeljena na slijedeći način:

 1. Maksimalno 2.000.000 eura za Cilj 1.a – prijave koje se odnose na ovaj cilj moraju kroz pokazano iskustvo demonstrirati kapacitet za financiranje velikog broja projekata po modelu kaskadnog financiranja.
 2. Maksimalno 2.000.000 eura za Cilj 1.b - prijave koje se odnose na ovaj cilj, također, moraju kroz pokazano iskustvo demonstrirati kapacitet za financiranje velikog broja projekata po modelu kaskadnog financiranja.
 3. Maksimalno 1.000.000 eura za Ciljeve 2.a i b
 
 
TEME I PRIORITETI

Ovim pozivom podržat će se projekti kulturne suradnje između Ukrajine i drugih zemalja Kreativne Europe koji potiću razvoj, eksperimentiranje, širenje ili primjenu konkretnih praksi o tome kako kultura i umjetnost mogu doprinijeti otpornosti ratu i poslijeratnom oporavku. Pri tome, projektni prijedlozi moraju uključivati međusektorske prioritete: inkluziju, raznolikost, rodnu ravnopravnost ili brigu za okoliš i borbu protiv klimatskih promjena prilikom dizajna i implementacije projekta.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu. Projektne prijave podnosi konzorcij sastavljen od najmanje dvije partnerske organizacije koje zadovoljavaju sljedeće kriterije:

 • najmanje jedna organizacija mora biti iz Ukrajine
 • najmanje jedna organizacija mora bit iz države koja sudjeluje u programu Kreativna Europe.

 

Bit će podržana tri projekta u kojima će sudjelovati Ukrajinske organizacije na način da če dodjeljivati  bespovratna sredstva malim inicijativama koje se provode na lokalnoj razini.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovna natječajna kriterija, pri čemu je obavezni bodovni prag 70/100:

 • RELEVANTNOST - 30 bodova
 • KVALITETA SADRŽAJA I AKTIVNOSTI - 20 bodova
 • UPRAVLJANJE PROJEKTOM - 30 bodova
 • DISEMINACIJA - 20 bodova

 

Rok za predaju projektnih prijedloga je 29. studenog 2022. godine u 17:00 CET.     

                  

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.