KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Perform Europe - podrška prekograničnih turneja i digitalne distribucije umjetničkih izvedbenih djela

2022 Perform Europe

Otvoren je poziv za dostavu prijedloga za Perform Europe -  podrška prekograničnih turneja i digitalne distribucije umjetničkih izvedbenih djela na održiv, uključiv, pravedan i inovativan načins rokom za predaju projektnih prijedloga 08. studenog 2022. godine u 17:00 CET.

 

Perform Europe je počeo kao pilot-projekt Europske komisije čiji je cilj poduprijeti inovativne eksperimente kojima će turneje i distribucija djela izvedbenih umjetnosti biti bolja, održivija i uključivija. Poziv se provodi u okviru programa Kreativna Europa, a u skladu sa sektorskim pristupom uzimajući u obzir da je sektor izvedbenih umjetnosti jedan od najteže pogođenih pandemijom Covid-19. Ovim pozivom obuhvaćeni su podsektori: kazalište, ples, performans, cirkus, umjetnost na otvorenom i lutkarstvo.

 

CILJ POZIVA
 

Cilj poziva je stvoriti distribucijsku platformu na EU razini koja će pomoći da djela izvedbenih umjetnosti prelaze granice na održiv, inkluzivan, pošten i inovativan način; te doprinijeti oporavku sektora nakon krize izazvane pandemijom virusa COVID-19.

Prijavitelji moraju pokazati da se nadovezuju na pilot-projekt implementiran u razdoblju od prosinca 2020. do lipnja 2021. godine, omogućujući umjetnicima i udrugama turneje, kao i diverzifikaciju i internacionalizaciju programa za festivale i mjesta održavanja izvedbi.

Prijavitelji će također morati odgovoriti na izazove i zahtjeve sektora izvedbenih umjetnosti (osim glazbenih nastupa uživo) te  nastojati smanjiti nejednakost i neravnotežu u prekograničnim turnejama i digitalnoj distribuciji djela izvedbenih umjetnosti.

 

TEME I PRIORITETI

 

Projektni prijedlozi moraju uključivati međusektorske prioritete te pokazati na koji način se odnose prema:

  • doprinosu stvaranja uvjeta koji pomažu rastu sektora u društvenom, humanističkom, umjetničkom, ekonomskom i ekološkom smislu, i s dugoročnom perspektivom
  • uvrštavanju aktivnosti koje aktivno posežu prema ljudima, profesionalcima u izvedbenim umjetnostima i publikom, iz različitih geografskih i socioekonomskih sredina kako bi se osigurao jednak pristup distribuciji mogućnosti te raznolika umjetnička ponuda
  • uvrštavanju specifične podrške ukrajinskim umjetnicima, kulturnim profesionalcima i organizacijama koje djeluju u sektoru izvedbenih umjetnosti
  • stvaranju jedinstvenog okvira s jednakom reprezentacijom raznih dionika u ekosustavu izvedbenih umjetnosti: podsektora, umjetničkih disciplina, veličine i vrsta organizacija, razlike između umjetnika u nastajanju i etabliranih umjetnika, rodne ravnoteže, geografske lokacije te ravnoteže između urbanih i ruralnih destinacija na turnejama

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 

Prijave moraju sadržavati program aktivnosti za razvoj, implementaciju i održavanje održivih modela prekograničnih turneja i digitalne distribucije u sektoru izvedbenih umjetnosti, te moraju uključivati ovih pet tipova aktivnosti:

1. Dizajn, implementacija i upravljanje otvorenim pozivima te selekcija i dodjeljivanje sredstava za barem 35 projekata koji podupiru prekogranične turneje i digitalnu distribuciju djela izvedbenih umjetnosti.

2. Razvoj programa podrške i pomoći korisnicima potpora, uključujući obuku, mentorstvo te jačanje kapaciteta.

3. Održavanje i razvoj digitalne platforme Perform Europe kako bi:

- sakupljali podatke, istraživali, mapirali i analizirali kako su djela izvedbenih umjetnosti predstavljena preko granica.

- njegovali umrežavanje i surađivanje te povećali vidljivost za mogućnosti izvedbe i distribucije.

4. Razvoj i implementacija komunikacijske, diseminacijske i branding strategije.

5. Upravljanje i koordinacija cjelokupnog projekta.

Aktualna Perform Europe digitalna platforma koju je uspostavio partnerski konzorcij pilot-projekta, bit će predana na upravljanje odobrenom partnerskom konzorciju nakon potpisivanja Grant Agreementa.

 

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu, te postoje najmanje dvije godine do roka za predaju prijava. Prijaviti se može samostalno ili u sklopu konzorcija.

 

Za ovaj poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 3 000 000 kojim će podržati jedan partneski konzorcij sa stopom sufinanciranja od 90%. Obzirom da je riječ o kaskadnom grantu, odabrani prijavitelji bit će obavezan podržati barem 35 projekata kroz period od 36 mjeseci s 70% dodijeljenog EU iznosa koje mora biti utrošeno na implementaciju podrške projektima koji će biti odabrani na otvorenim pozivima.

Rok za predaju projektnih prijedloga je 08. studenog 2022. godine u 17:00 CET.

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.