KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Peer-Learning Scheme on Cultural Heritage for Cities and Regions

19-08-02 Peer learning scheme on cultural heritage
© Creative Europe
Javni natječaj za provedbu programa uzajamnog učenja za stručnjake u području kutlurne baštine iz gradova i regija u EU.

U skladu s godišnjim planom rada za provedbu programa Kreativna Europa u 2019. godini i najavama u strateškim dokumentima EU Work Plan for Culture 2019-2022 i European Framework for Action on Cultural Heritage, ovom inicijativom nastoji se predložiti program uzajamnog učenja za stručnjake u gradovima i regijama s fokusom na tri teme iz područja politike kulturne baštine:

  • suradničko upravljanje kulturnom baštinom;
  • prilagodba graditeljske baštine za ponovnu uporabu;
  • kvaliteta intervencija na kulturnoj baštini.

Projektom je predviđena izrada kataloga s najmanje 30 primjera dobre prakse u gradovima i/ili regijama EU vezano uz tri gore navedene teme. Nadalje, temeljem izabranih primjera dobre prakse, organizirat će se najmanje 12 posjeta izabranim gradovima i/ili regijama u EU s ciljem uzajamnog učenja, u kojima će sudjelovati najmanje 20 stručnjaka po posjetu (nositelji politika u lokalnoj i regionalnoj samoupravi u urbanim ili ruralnim sredinama, kao i samostalni stručnjaci temeljem dokazanog interesa i stručnosti).

Svi uvjeti sudjelovanja, smjernice za izradu prijedloga programa i podnošenje prijava dostupni su na ovoj poveznici (u rubrici Documents Library).

Rok za podnošenje prijava je 23. rujna 2019. godine u 13:00 (po Bruxelleskom vremenu).