KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Music Moves Europe - Boosting European Music Diversity and Talent: PROFESSIONALISATION AND TRAINING

19-08-01 MME Training
© Music Moves Europe
Ovim Pozivom na dostavu prijedloga identificirat će se i podržati najmanje 10 inovativnih i održivih pilot programa osposobljavanja koji su namijenjeni mladim glazbenicima i stručnjacima u području glazbe i nose europsku dimenziju.

Prijedlogom Europske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predviđa se uspostavljanje sektorske potpore glazbi kao novi doprinos glazbenom sektoru uz već postojeće mogućnosti sufinanciranja kroz kategorije potpora za Europske projekte suradnje, Europske mreže i Europske platforme. Općenito govoreći, takva bi sektorska potpora bila usmjerena na promicanje europske raznolikosti i talenata, kompetitivnost glazbenog sektora te poboljšani pristup građana glazbi i njenoj raznovrsnosti.

Pripremnom mjerom „Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent“ nastoji se otvoriti put ka uspostavljanju takve sektorske potpore. U tom će smislu provedba pripremne mjere imati dvostruki pristup:

  • priprema i razvoj mjera u poljima „osposobljavanja“ i „izvoza“;
  • provođenje i evaluacija mjera u novim područjima poput „manjih prostora za glazbena događanja“, „zajedničko stvaralaštvo“, „učinci na zdravlje“, „glazbeno obrazovanje“.

Nastavno na pripremu akciju provedenu tijekom 2018. godine, ovim Pozivom na dostavu prijedloga tretira se jedan od šest definiranih prioriteta, konkretno, razvoj programske podrške za „profesionalizaciju i osposobljavanje“ mladih glazbenika i stručnjaka u glazbenom sektoru s naglaskom na razvoj poslovnih vještina (npr. prilagodba digitalizaciji, poslovno upravljanje, ekonomske vještine). Projektne aktivnosti prihvatljive za prijedlog trebale bi biti usmjerene na razvoj poslovnih vještina kroz programe osposobljavanja nastavom uživo i/ili digitalnim putem, kroz programe međusobnog mentorstva i savjetovanja, i dr.

 

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu €900,000. Maksimalni iznos potpore po projektu bit će €90.000, odnosno najviše 80% ukupnih troškova. Ovim Pozivom Komisija predviđa sufinanciranje najmanje 10 projektnih prijedloga i zadržava pravo ne dodijeliti sva osigurana sredstva.

Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava bit će moguće sklopiti s jednim (mono-beneficiary grants) ili više korisnika (multi-beneficiary grants).

Prijedloge mogu podnositi:

  • pružatelji programa obrazovanja i osposobljavanja relevantni za glazbeni sektor ili u partnerstvu s predstavnicima glazbenog sektora;
  • javne i privatne organizacije s pravnom osobnošću (fizičke osobe ne mogu podnijeti prijavu).

Konkretnije, prihvatljivi su prijedlozi u ime profitnih ili neprofitnih organizacija; nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti; sveučilišta te malih i srednjih poduzeća.

 

Zadani su trajanje projekata u razdoblju do maksimalno 15 mjeseci te početak njihove provedbe najkasnije do lipnja 2020. godine.

Rok za prijave je 31. listopada 2019. godine do 12:00 po Bruxelleskom vremenu.

Upute za prijavu te obrasci i dokumenti koje je obavezno priložiti dostupni su ovdje.