KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Music Moves Europe 2022

Music Moves Europe

Otvoren je poziv za dostavu prijedloga za Music Moves Europe – potporu europskom glazbenom sektoru s rokom za predaju projektnih prijedloga 12. siječnja 2023. godine u 17:00 CET.

 

Music Moves Europe je okvir Europske komisije za potporu europskom glazbenom sektoru zasnovan na dijalogu među dionicima sektora, političkoj koordinaciji, zakonskim odredbama te financiranju. Ovom potporom nastoje se obuhvatiti europska raznolikost i talent, konkurentnost europskog glazbenog sektora te građanima povećati pristup glazbi. Pripremno djelovanje Music Moves Europe: Boosting European Music diversity and talent ustanovilo je jaku potrebu za potporom europskog sektora žive glazbe te za povećanjem konkurentnosti.

Ovaj je Poziv usmjeren na održivu glazbenu distribuciju s fokusom na tri teme koje su relevantne za poslovni razvoj sektora žive glazbe: prijenos uživo (livestreaming), suradnja među mjestima održavanja izvedbi te izvoz glazbe.

 

CILJEVI POZIVA

Cilj ovog Poziva je odabir jednog konzorcija koji će promicati konkurentnost, inovaciju i raznolikost među dionicima europskog glazbenog sektora i pružati im financijsku potporu.

Prijave moraju sadržavati dvije odvojene, no povezane aktivnosti:

  1. Plan financijske potpore za redistribuciju sredstava organizacijama u glazbenom sektoru
  2. Program aktivnosti jačanja kapaciteta koje pozitivno utječu na sektor žive glazbe

 

TEME I PRIORITETI

Aktivnosti koje su navedene u Ciljevima Poziva moraju se usmjeriti na tri prioriteta poslovnog razvoja:

  1. Prijenos uživo (livestreaming).
  2. Suradnja između mjesta održavanja izvedbi.
  3. Izvoz glazbe.

 

Plan financijske potpore mora sadržavati najmanje tri poziva za prijedloge (financijska potpora organizacijama u glazbenom sektoru) koji su usmjereni na pojedinačne ili kombinaciju prioriteta poslovnog razvoja, idealno jedan poziv za prijedloge na godišnjoj razini.

Projektni prijedlozi moraju uključivati međusektorske prioritete inkluzije, raznolikosti, rodne ravnopravnosti, brige za okoliš te borbe protiv klimatskih promjena u dizajnu i implementaciji projekta.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prijavitelji moraju obuhvatiti dvije vrste aktivnosti:

1. Plan financijske potpore za redistribuciju sredstava organizacijama u glazbenom sektoru

Plan potpore mora sadržavati najmanje tri poziva za prijedloge u trogodišnjem razdoblju, s najmanje 60 financiranih prijavitelja. Maksimalni iznos potpore po prijavitelju iznosi EUR 60 000. Minimalno 80% iznosa dobivenih EU sredstava mora putem poziva (idealno najmanje jedan godišnje) biti redistribuirano trećim stranama u glazbenom sektoru.

 

2. Program aktivnosti jačanja kapaciteta koje pozitivno utječu na sektor žive glazbe

Program aktivnosti može uključivati radionice, treninge i slično, za predstavnike glazbenog sektora i izvođače kako bi se opremili znanjem i vještinama za buduće izazove poput zelene i digitalne tranzicije ili održivosti, te sljedeće aktivnosti:

  • Suradnja između europskih mjesta održavanja izvedbi kako bi se ojačala prekogranična cirkulacija umjetnika (u nastajanju)
  • Razvoj inovativnih koncepata za održivu glazbenu distribuciju s naglaskom na živu glazbu
  • Razmjena između glazbenih profesionalaca diljem i izvan Europe s ciljem pronalaska odgovora na izazove i mogućnosti izvoza glazbe
  • Promocija europske glazbe na međunarodnim sajmovima

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu. Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u iznosu EUR 4 500 000 kojim će se podržati jedan konzorcij sastavljen od dvije organizacije iz dvije različite države. Odabrani konzorcij bit će obvezan podržati najmanje 60 prijavitelja na pozive s najmanje 80% dobivenog iznosa.

 

Rok za predaju projektnih prijedloga je 12. siječnja 2023. godine u 17:00 CET.

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.