KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Književni prijevodi

Img 0303
© Fraktura
Potpora za prevođenje književnih djela namijenjena je izdavačima s ciljem povećanja prevođenja, promicanja i čitanja europske književnosti.

Ovisno o trajanju, potrebama i ciljevima projekata Program nudi dvije kategorije podrške:

Dvogodišnji projekti književnih prijevoda

Dvogodišnji projekti književnih prijevoda namijenjeni su nakladničkim kućama u trajanju do dvije godine, a podrazumijevaju prijevode od najmanje tri do najviše deset književnih djela s jednog europskog jezika na drugi. Iznos potpore koji je moguće ostvariti iznosi do 100.000,00 eura što ujedno predstavlja i 50 % ukupne vrijednosti projekta. Prihvatljive aktivnosti u dvogodišnjim projektima obuhvaćaju aktivnosti prijevoda i objave europske književnosti (romani, kratke priče, drame, poezija, stripovi i dječja književnost), a prihvatljivi troškovi su troškovi prijevoda isječaka za kataloge izdavača s ciljem poticanja prodaje prava u i izvan Europe, troškovi promocije i distribucije kao i digitalne promocije te troškovi sudjelovanja autora na različitim književnim sajmovima i festivalima. Osim tiskanih, prihvatljivi su i prijevodi elektroničkih izdanja knjiga.     

 

Projekti književnih prijevoda s okvirnim partnerskim sporazumom (FPA)

Projekti književnih prijevoda s okvirnim partnerskim sporazumom namijenjeni su nakladničkim kućama, a podrazumijevaju trogodišnji ugovor s Europskom komisijom u okviru kojeg se dobiva potpora za godišnji prijevod od najmanje pet do najviše deset književnih djela s jednog europskog jezika na drugi. Prijave u ovoj kategoriji, između ostalog, uključuju akcijski plan koji se temelji na dugoročnoj strategiji prijevoda, distribucije i promocije prevedenih djela. Drugim riječima, nositelji FPA-a moraju prevoditi, objavljivati i promovirati 9 do 30 knjiga tijekom trogodišnjeg trajanja okvirnog partnerskog sporazuma. Natječaji za sklapanje trogodišnjih ugovora predviđeni su za 2013. i 2018. godinu. Godišnja potpora koja se dodjeljuje u okviru FPA iznosi do € 100.000,00 godišnje (ili 300 000 tijekom trogodišnjeg trajanja FPA), a koji ne predstavlja više od 50% prihvatljivih troškova. Nakladničke kuće koje ostvare potporu u ovoj kategoriji, svake godine Izvršnoj agenciji moraju dostavljati detaljan plan prijevoda novih pet do deset djela za nadolazeću godinu.

Sudjelovati mogu sve pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture te se nalaze u jednoj od 28 država članica EU i prekomorskih zemalja i teritorija EU. Pod posebnim uvjetima mogu sudjelovati države članice Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Lihtenštajn, Island), države pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Srbija) te države članice Europske politike susjedstva (Tunis, Moldava, Ukrajina, Gruzija).

Kod procjene (evaluacije) projekata koju rade nezavisni europski stručnjaci, moguće je dobiti najviše 100 bodova koji su raspoređeni u četiri kategorije:

Relevantnost (40 bodova): procjenjuje se na koji način projekt doprinosi transnacionalnoj cirkulaciji i raznolikosti djela europske književnosti

Kvaliteta sadržaja i aktivnosti (25 bodova): procjenjuje se na koji se način projekt provodi (kvaliteta prevođenih radova, iskustvo osoba zaduženih za projekt i radne odredbe).

Promocija i komunikacija unutar Europe i izvan nje (20 bodova): Ukoliko paket za prijavu sadrži knjige koje su osvojile Nagradu Europske unije za književnost - EUPL , posebna pozornost posvećuje se njihovoj dobroj promidžbi.

Dobitnici Nagrade Europske unije za književnost – EUPL (15 bodova): Dodatne bodove automatski ostvaruju prijave koje uključuju knjige koje su osvojile EUPL (5 bodova po knjizi, za najviše 3 knjige).

 

Sva potrebna dokumentacija kao i Upute za prijavu projekata književnih prijevoda nalaze se ovdje, a ako imate bilo kakvo pitanje vezano za sudjelovanje u potprogramu Kultura slobodno kontaktirajte Desk Kreativne Europe pri Službi za kulturne i kreativne industrije Ministarstva kulture.