KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

FLIP – Financije, učenje, inovacije i patentiranje/IPR za kulturne i kreativne industrije - potpora za policy projekt

2023 FLIP

*Rok za predaju prijava je produljen do 15. prosinca 2023. u 17:00 sati.

_______________________________________________________________________ 

Godišnji programa rada za implementaciju programa Kreativna Europa u 2023. godini  predviđa nekoliko poziva sa specifičnim ciljevima za razvoj kulturnih I kreativnih sektora i industrija.

 

Europska komisija upravo je raspisala poziv za dostavu projektnih prijedloga konzorcija čiji će cilj biti razvoj i podizanje kapaciteta kulturnih i kreativnih sektora i industrija vrijednog 1,05 milijuna EUR s rokom za predaju prijava 1. prosinca 2023. godine.

Poziv se temelji na rezultatima pilot projekta FLIP (Finance, Learning, Innovation, and Patenting/IPR) provedenog u razdoblju od 2021. – 2023. godine. Svrha poziva je detaljno izložiti zajedničke odgovore na izazove s kojima se profesionalci koji rade u kulturnim i kreativnim sektorima i industrijama suočavaju; podržati prikupljanje informacija KKS-a; testirati inovativne pristupe; educirati i povezati sektore s donošenjem politika putem radionica i drugih aktivnosti.

Teme poput financiranja, učenja, inovacija i patentiranja/prava intelektualnog vlasništva trebale bi se i dalje razvijati, kao i nastaviti aktivnosti i rad u različitim kulturnim i kreativnim sektorima na uključiv način (udaljene regije i društveno-ekonomski nepovoljna područja).

 

Putem ovog poziva sredstva će se dodijeliti jednom partnerskom konzorciju koji će provoditi projekt u trajanju od 28 mjeseci, koji bi trebao započeti u drugom kvartalu 2024. godine.

SMJERNICE i PROJEKTNA DOKUMNETACIJA