KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Europske platforme

© ZPA
© ZPA
Potpora za predstavljanje novih talenata i poticanje razvoja kulturnih i umjetničkih aktivnosti širom Europe

Ova natječajna kategorija namijenjena je konzorciju kulturnih i kreativnih organizacija koje predstavljaju europske stvaraoce i umjetnike, a posebno mlade talente.

Platforme podrazumijevaju instituciju u ulozi vodećeg partnera i najmanje 10 partnerskih organizacija iz 10 različitih država članica programa od kojih najmanje 5 mora biti iz država članica EU. Prijavitelji i članovi europskih platformi mogu biti sve organizacije (pravne osobe) kulturnog i kreativnog sektora koje se nalaze u jednoj od 28 država članica EU, a pod posebnim uvjetima mogu sudjelovati države članice Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Lihtenštajn, Island), države pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Srbija) te države članice Europske politike susjedstva (Tunis, Moldava, Ukrajina, Gruzija).

Kod procjene (evaluacije) projekata moguće je dobiti najviše 100 bodova koji su raspoređeni u četri kategorije:

  • Relevantnost koncepta platforme u odnosu na ciljeve i prioritete (25 bodova)
  • Kvaliteta sadržaja i predloženih aktivnosti (25 bodova)
  • Komunikacija i diseminacija (30 bodova)
  • Kvaliteta europske platforme (20 bodova)

Sva potrebna dokumentacija kao i Upute za prijavu za potpore europskim platformama nalaze se ovdje