KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Europske mreže

Predstavljanje aerowaves mreze na festivalu u svetvincentu
© ZPA
Potpora za jačanje kapaciteta kulturnih aktera za transnacionalno djelovanje

Prijavitelji i članovi za europske mreže mogu biti sve organizacije (pravne osobe) kulturnog i kreativnog sektora koje se nalaze u jednoj od 28 država članica EU, a pod posebnim uvjetima mogu sudjelovati države članice Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Lihtenštajn, Island), države pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Srbija) te države članice Europske politike susjedstva (Tunis, Moldava, Ukrajina, Gruzija).


Mreža se sastoji od minimalno 15 organizacija koje imaju sjedište u najmanje deset različitih gore navedenih država članica.


Godišnja potpora iznosi najviše € 250.000,00 odnosno 80% dozvoljenih troškova rada mreže. Aktivnosti mreže, između ostalog, uključuju organizaciju sastanaka, konferencija i radionica, razvoj digitalnih alata za razmjenu informacija i iskustava s ciljem jačanja sektora, analizu i usporedbu kulturnih politika i programa na europskoj i nacionalnoj razini kao i prikupljanje i analizu usporedivih podataka, pripremu newslettera i održavanje profesionalnih baza podataka za pomoć profesionalcima i umjetnicima kulturnog i kreativnog sektora itd.

Kod procjene (evaluacije) projekata moguće je dobiti najviše 100 bodova koji su raspoređeni u četri kategorije:

  • Relevantnost projektne ideje u odnosu na ciljeve i prioritete (30 bodova)
  • Kvaliteta sadržaja i predloženih aktivnosti (25 bodova)
  • Komunikacija i diseminacija (15 bodova)
  • Kvaliteta europske mreže (30 bodova)

 
Sva potrebna dokumentacija kao i Upute za prijavu za potpore europskim mrežama nalaze se ovdje.