KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

[VARAŽDIN] Predstavljanje programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Kreativna Europa - Kultura i ERASMUS+

21-11-9 Varaždin

DKE - ured Kultura će, zajedno s Uredom za udruge Vlade RH i Agencijom za mobilnost i programe EU a u suradnji s Pučkim otvorenim Učilištem u Varaždinu održati predstavljanje programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti, Kreativna Europa i ERASMUS+, 9. studenog 2021. godine u kinu GAJ u Varaždinu.

 

Zajedničko događanje Ureda za udruge Vlade RH, Deska Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija i Agencije za mobilnost i programe EU, predstavit će mogućnosti financiranja kroz programe Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti, Kreativna Europa – potprogram Kultura i ERASMUS+ u financijskom razdoblju 2021. - 2027.

 

Ured za udruge Vlade RH  predstavit će mogućnosti financiranja neprofitnog i javnog sektora u financijskom razdoblju 2021.-2027. kroz novi program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV). Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju. Novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru. U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijardi eura, a bit će raspodijeljen na 4 tematske cjeline: 1) Vrijednosti Unije; 2) Jednakost, prava i rodna ravnopravnost; 3) Uključenost i sudjelovanje građana; 4) Daphne - borba protiv svih oblika nasilja. 

 

Agencija za mobilnost i programe EU predstavit će Erasmus+najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program omogućuje stjecanje novih znanja, iskustava i vještina svim generacijama - od vrtićke do starije dobi. Novi program Erasmus+ 2021.-2027. započeo je svoje sedmogodišnje putovanje s proračunom od 26,2 milijarde eura. Povećanim proračunom novi program Erasmus+ nastoji se prilagoditi globalnim izazovima kroz ključne prioritete: uključivost, digitalna transformacija te zeleni i participativni prioritet. Program nudi mogućnosti za razdoblja studiranja u inozemstvu, stručnu praksu, usavršavanje i razmjenu osoblja u svim područjima formalnog i neformalnog obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, kao i suradnju sa srodnim organizacijama na međunarodnim projektima. Obzirom da je jedan od ciljeva programa Erasmus+ poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih diljem Europe tijekom predstavljanja, iznijet će se mogućnosti sudjelovanja u decentraliziranim aktivnostima Programa za sve organizacije aktivne u području (nestrukovnog) obrazovanja odraslih u novom programskom razdoblju.

 

Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija predstavit će program Kreativna Europa, jedini mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima. Kreativna Europa obuhvaća potprograme Kultura, MEDIA i međusektorski potprogram, a ovom prigodom predstavit će potprogram Kultura koji obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore (osim audiovizualnog i filmskog). Kreativna Europa započeo je 2014. godine spajanjem dvaju programa Kultura i MEDIA. S 50% većim proračunom u odnosu na prethodno programsko razdoblje (2014. – 2020.) Kreativna Europa ulaže u aktivnosti koje jačaju kulturnu raznolikost, doprinose oporavku i odgovaraju na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora, pomažući im pri tom da postanu digitalniji, zeleniji, otporniji i uključiviji.

 

Događanje će se održati od 10:00 - 12:30 sati, a sudjelovanje je moguće isključivo uz prijavu putem PRIJAVNICE.  

Zbog trenutnih epidemioloških mjera, broj sudionika je ograničen zbog čega se iz svake organizacije/institucije/ustanove može prijaviti najviše 2 osobe. 

______________________________________________________________________________________________ 

PROGRAM 
 
10:00 – 10:05 Uvod / Pozdravne riječi
 

10:05 - 10:40 Predstavljanje programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021.-2027., Željka Markulin, kontakt točka Programa, Ured za udruge Vlade RH
 

10:40 - 11:15 Predstavljanje programa Unije: Kreativna Europa 2021.-2027., Anera Stopfer, Desk Kreativne Europe – Kultura, Ministarstvo kulture i medija
 

11:15 - 11:50 Predstavljanje programa Unije: ERASMUS+ 2021.-2027., Marija Pavlović Bolf, Odjel za obrazovanje odraslih, Agencija za mobilnost i programe EU
 

11:50 - 12:00 Pitanja i odgovori / konzultacije
 

12:00 - 12:30 Umrežavanje i osvježenje