KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Tragom umjetnosti obitelji Straub u Pakracu

19-07-09 Pakrac TrArS
Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije @ Hrvatski restauratorski zavod

U ciklusu edukativno-promotivnih aktivnosti „Europski barok u mom zavičaju: druženje zajednice s baštinom obitelji Straub“ građanima i posjetiteljima Pakraca bit će predstavljen međunarodni projekt Tragom umjetnosti obitelji Straub (TrArS) i program Kreativna Europa čiji je cilj podupirati razvoj europskog kulturnog, kreativnog i audiovizualnog sektora dvama potprogramima – Kultura i MEDIA. Potprogram Kultura namijenjen je interdisciplinarnim projektima suradnje koji potiču umrežavanje, prekograničnu suradnju, razvoj publike, trening i edukaciju te promiču europske vrijednosti. Na nacionalnoj razini koordinira ga Desk Kreativne Europe ustrojen pri Ministarstvu kulture RH.

 

Projekt TrArS usmjeren je na istraživanje i predstavljanje umjetničkog rada članova kiparske obitelji Straub koji su tijekom 18. stoljeća djelovali na području srednje Europe. Najranijim i najvažnijim umjetninama u Hrvatskoj pripada glavni oltar župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pakracu kipara i stolara Franza Antona Strauba. Ciklusom događanja „Europski barok u mom zavičaju: druženje zajednice s baštinom obitelji Straub“ želi se uputiti na prepoznavanje dragocjenosti naše baštine u širem, europskom kontekstu.

U bogatom programu događanja Pakračkog kulturnog ljeta predstavljanje će se održati u Gradskoj vijećnici (Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića, dvorište kurije Janković) u srijedu, 10. srpnja, u 20 sati. Suorganizatori predstavljanja u Pakracu su Hrvatski restauratorski zavod, Ministarstvo kulture RH – Desk Kreativne Europe, Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Pakrac, Grad Pakrac, Turistička zajednica grada Pakraca i Muzej grada Pakraca.

 

Izvor