KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Program EU Kreativna Europa – potpora europskom kulturnom i kreativnom sektoru

19-09-30 HUP Zagreb

Program Kreativna Europa (2014. – 2020.) je program Europske unije čiji je cilj podržati razvoj europskog kulturnog, kreativnog i audiovizualnog sektora putem dva potprograma – Kultura i MEDIA. U svakoj državi koja sudjeluje u Programu aktivan je Desk Kreativne Europe kao savjetodavno tijelo. Hrvatski Desk Kreativne Europe za potprogram Kultura nalazi se pri Ministarstvu kulture, a za potprogram MEDIA pri Hrvatskom audiovizualnom centru.

 

Putem potprograma Kultura sufinanciraju se interdisciplinarni projekti suradnje koji potiču prekograničnu suradnju, umrežavanje, razvoj publike, trening i edukaciju te imaju naznačenu europsku vrijednost. U jesen 2019. godine očekujemo raspisivanje posljednjeg poziva za potporu za Europske projekte suradnje u aktualnom programskom razdoblju!

Prijedlogom Europske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predviđa se pokretanje sektorske potpore glazbi kao ciljani doprinos glazbenom sektoru, uz već postojeće mogućnosti sufinanciranja. Pripremnom mjerom Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent nastoji se otvoriti put ka uspostavljanju takve sektorske potpore glazbi!

 

Pridružite nam se kako biste saznali više u ponedjeljak, 30. rujna 2019. godine, s početkom u 10.30 h u prostorima Hrvatske udruge poslodavaca (Radnička 52, (R2) 1. kat, 10000 Zagreb) na predstavljanju otvorenih i nadolazećih poziva.

 

Svi zainteresirani svoje sudjelovanje mogu prijaviti do petka, 26. rujna 2019., slanjem E-maila na adresu: Petra.Slosel@min-kulture.hr / Jasminka.Martinovic@hup.hr. Program se provodi u zajedničkoj organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca i Deska za Kreativnu Europu pri Ministarstvu kulture.