KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Predstavljanje Programa u Krapinsko-zagorskoj županiji

P4070051
© Morana Bigač
Interaktivna radionica pod nazivom „Od ideje do cilja“ namijenjena je umjetničkim organizacijama, kulturnim ustanovama i institucijama, kulturnim djelatnicima, umjetnicima i profesionalcima Krapinsko-zagorske županije

Desk Kreativne Europe u suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom (ZARA) će u petak, 2. ožujka 2018. godine s početkom u 11h predstaviti Program EU Kreativna Europa potprogram Kultura u Energetskom centru Bračak, grad Zabok. Predstavljanje Programa organizirano je u obliku interaktivne radionice pod nazivom „Od ideje do cilja“, a namijenjena je umjetničkim organizacijama, kulturnim ustanovama i institucijama, kulturnim djelatnicima, umjetnicima i profesionalcima Krapinsko-zagorske županije.
 
Program Kreativna Europa (2014. – 2020.) program je Europske komisije namijenjen jačanju i razvijanju kulturnog, kreativnog i audiovizualnog sektora, a sastoji se od dva potprograma – MEDIA i Kultura. Program provodi Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA), a financijsku podršku daje putem poziva, natječaja, inicijativa i nagrada. U svakoj zemlji članici Programa nalazi se Desk Kreativne Europe koji pruža informacije, daje podršku i promovira Program. Desk Kreativne Europe – Kultura nalazi se pri Ministarstvu kulture, dok se MEDIA desk nalazi pri Hrvatskom audiovizualnom centru. Putem potprograma Kultura sufinanciraju se interdisciplinarni projekti suradnje koji potiču prekograničnu suradnju, umrežavanje, razvoj publike, trening i edukaciju te imaju naznačenu europsku vrijednost.
 
Na interaktivnoj radionici „Od ideje do cilja“ Morana Bigač, stručna suradnica u Desku Kreativne Europe, sudionike će upoznati s osnovnim značajkama programa, ciljevima i prioritetima potprograma, proračunom, tehničkim karakteristikama poziva, te načinima preispitivanja vlastitih ideja. Sudionici će biti informirani i o vrstama poziva na temelju kojih hrvatske kulturne organizacije mogu prijaviti svoje projekte, kao i o ispunjavanju samih prijavnica.
 
Svi zainteresirani svoje sudjelovanje mogu prijaviti na e-mail: ced@min-kulture.hr.