KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Music Moves Europe – potpora glazbenom sektoru

19-09-19 MME - potpora glazbenog sektoru

Prijedlogom Europske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predviđa se pokretanje sektorske potpore glazbi kao ciljani doprinos glazbenom sektoru uz već postojeće mogućnosti sufinanciranja kroz potpore potprograma Kultura (Europski projekti suradnje, Europske mreže i Europske platforme). Pripremnom mjerom Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent nastoji se otvoriti put ka uspostavljanju takve sektorske potpore glazbi!

Pridružite nam se kako biste saznali više u utorak, 17. rujna 2019. godine, s početkom u 11.00 h u prostorima Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije (Admiralitet, Riva 8 – prizemlje, 52100 Pula) na predstavljanju dva aktualno otvorena poziva u okviru pripremne mjere Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent:

  • EAC/S21/2019, Training and Professionalisation, otvoren do 31.10.2019.
  • EAC/S17/2019, Cooperation of Small Music Venues, otvoren do 15.11.2019.

 

Svi zainteresirani svoje sudjelovanje mogu prijaviti do nedjelje, 15. rujna 2019., slanjem E-maila na adresu: Petra.Slosel@min-kulture.hr .

Program se provodi u zajedničkoj organizaciji Istarske kulturne agencije i Deska za Kreativnu Europu pri Ministarstvu kulture.