KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Kultura za Uključivu i Zelenu Europu

Kultura za Uključivu i Zelenu Europu
dizajn: Klasja Habjan i Zita Nakić

Hrvatski Desk Kreativne Europe – ured Kultura u suradnji s Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj organizira hibridno događanje pod nazivom Kultura za Uključivu i Zelenu Europu. Riječ je o događanju koje će se održati 28. lipnja 2022. godine u trajanju od 10:00 do 14:00 sati u Centru mladih Ribnjak Zagreb, te će za sve zainteresirane koji ne mogu fizički prisustvovati biti osiguran prijenos dvaju okruglih stolova s primjerima međunarodnih kulturnih projekata putem online streama.

 

Gostovanja međunarodnih gostiju i sudionika na okruglim stolovima ostvareni su u suradnji s Deskovima Kreativne Europe iz Portugala, Mađarske, Francuske i Slovenije.

 

Službeni jezik događanja je engleski.

 

Europska unija temeljena je na zajedničkim vrijednostima koje se povezuju s kulturnog, obrazovnog, demokratskog, okolišnog, društvenog i gospodarskog gledišta. Izgradnja uključivih i povezanih zajednica ultimativni su cilj za jaču Europu pri čemu kultura, umjetnost, kulturna baština i kulturna raznolikost djeluju poput vezivnog tkiva.

Nakon što je u svibnju 2021. godine na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta odobrena Uredba za program Kreativna Europa, Europska komisija je službeno objavila početak novog sedmogodišnjeg razdoblja za potporu europskim kulturnim i kreativnim sektorima pomažući im da budu digitalniji, zeleniji, otporniji i uključiviji. Uzevši u obzir ulogu kulture, koja se u brojnim komunikacijama, pravnim dokumentima i strateškim smjernicama naziva kohezivnim elementom u europskom društvu, prepoznatljiv je pozitivan učinak kulture na međukulturni dijalog, socijalnu inkluziju i širenje znanja. Iz tog razloga, u sklopu programa Kreativna Europa potiču se i transverzalni prioriteti koji se odnose na uključivu i zelenu Europu a kako bi se potaknulo dublje promišljanje i primjena tih standarda.

 

 

KULTURA ZA UKLJUČIVU EUROPU

 

U skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca. 

U cilju postizanja uključivog europskog društva, kultura ima snažnu ulogu u otvaranju prilika za međukulturni dijalog i integraciju svih ranjivih skupina u zajednicu. Program Kreativna Europa jedan je od konkretnih alata Europske unije kojim se promiče i jača sudjelovanje osoba s invaliditetom i osoba iz sredina u nepovoljnom položaju u aktivne procese koji podižu kvalitetu života.

 

 

KULTURA ZA ZELENU EUROPU

 

U skladu s Europskim zelenim planom kao nacrtom za održivi rast, a vodeći računa o važnosti borbe protiv klimatskih promjena kao jedne od važnijih smjernica djelovanja Europske unije, kroz Program Kreativna Europa je ozelenjivanje postavljeno kao jedan od transverzalnih prioriteta. Pitanje ekologije u sklopu kulturnih projekata propituje se u tematskom, produkcijskom i suradničkom smislu. Programom se namjerava doprinijeti uključivanju djelovanjâ u području klime i ostvarivanju općeg cilja da se 30 % proračunskih rashoda Unije namijeni podupiranju klimatskih ciljeva.

 

___________________________________________________________________________________________ 

Prijave za sudjelovanje (bilo fizički bilo putem streama) su obavezne putem linka - https://forms.gle/YKQ6q6qebXLurCRN9