KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

[Kultura & MEDIA, online] Kreativna Europa u Hrvatskoj – naše uspješnice

2024 joint event MEDIA&Kultura

Hrvatski Desk Kreativne Europe – uredi MEDIA i Kultura, organiziraju zajedničko online događanje pod nazivom: Kreativna Europa u Hrvatskoj – naše uspješnice koje će se održati u srijedu 29. svibnja 2024. godine u 9:30 sati na platformi MC Teams.

 

Zajedničkim događanjem, Kultura & MEDIA desk obilježit će jubilarnu 10. obljetnicu programa Kreativna Europa predstavljanjem rezultata i primjera dobrih praksi hrvatskih korisnika.

U prvom dijelu, sudionici će se upoznati s osnovnim informacijama o Programu, njegovim potprogramima (Kultura, MEDIA & međusektorski) i prednostima koje oni donose. Predstavit će se postignuti rezultati hrvatskih korisnika u cijelom Programu i mrežne stranice Deskova s kontaktima i bazama odobrenih projekata. U drugom dijelu događanja, predstavit će se dva projekta hrvatskih organizacija, jedan iz MEDIA, a drugi iz međusektorskog potprograma s ciljem inspiriranja, upoznavanja i približavanja potencijalnih mogućnosti koje pruža Kreativna Europa.

Za sudjelovanje je potrebno ispuniti PRIJAVU, dok će link za priključivanje biti dostavljen neposredno nakon potvrđene prijave!

 

KREATIVNA EUROPA u HRVATSKOJ – naše uspješnice

9:30 - 10:00         Što je program Kreativna Europa? ǀ Anera Stopfer & Martina Petrović ǀ

10:00 - 10:20      Dosadašnji rezultati MEDIA potprogram ǀ Martina Petrović ǀ

10:20 - 10:40      Dosadašnji rezultati Kultura i Međusektorski potprogram ǀ Morana Bigač Leš & Filip Tenšek ǀ

10:40 - 11:00      primjer prakse:  Razigrano kino ǀ Lana Velimirović Vukalović, prof., ravnateljica kina Gaj u Varaždinu ǀ

11:00 - 11:20      primjer prakse: Fortissimo ǀ Arijana Polić, stručna suradnica za međunarodno financiranje i programe u HNK Ivana pl. Zajca Rijeka |

11:20 - 11:30      Vrijeme za pitanja!

 

[MEDIA] Naziv projekta: Razigrano kino (Playing Cinema) / poziv: Collaborate to Innovate – Europa Cinemas

 

Ukupna vrijednost projekta: 101.460,00 €
Nositelj: Cinema Centre Romuva (Kaunas, Litva)
​Partneri: Kino Gaj (Varaždin, Hrvatska), Kino Valli (Pula, Hrvatska)

Projekt ima za cilj proširiti granice kinematografije i upoznati širu publiku s europskim filmom korištenjem metode gejmifikacije kojom žele zainteresirati i uključiti novu publiku u europsku kinematografiju. Metoda  obuhvaća aktivnosti za filmsku edukaciju u kinu, školi ili za samostalno učenje. Igre potiču osmišljavanje dinamičnog i privlačnog sadržaja za sve dobne skupine i izvrsno su sredstvo kojim se potiče znatiželja, interes, želja za istraživanjem i improvizacijom, ali pridonose i smanjenju straha od pogreške. Tijekom projekta u sva tri kina održavaju se projekcije europskih filmskih klasika koje su popraćene kvizovima na temu europske filmske umjetnosti. Također, kreirane  edukativne kartice besplatno su dostupne na web stranicama sva tri kina. U tijeku je razvoj igre za 4 do 6 igrača koja je tematski povezana s kinematografijom i upravljanjem kinom.

 

[CROSS] Naziv projekta: Fortissimo. An interactive digital tool that brings kids closer to classical music / poziv: Innovation Lab (CREA-CROSS-2022-INNOVLAB)

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.831.315,25€
Nositelj: Fortissimo SRL (Italija)
​Partneri: HNK Ivana pl. Zajca Rijeka (Hrvatska)

Projekt Fortissiomo, u razdoblju od 1.3.2023. do 28.2.2025. godine,  na jedinstven način otvara vrata svijetu klasične glazbe. Kroz edukativnu aplikaciju namijenjenu djeci, pruža nevjerojatnu priliku za učenje i istraživanje klasične glazbe na način koji je jednostavan, zanimljiv i interaktivan. Osim toga, projekt nudi jedinstvenu mogućnost uživanja u glazbi putem digitalnog glazbenog laboratorija, gdje posjetitelji mogu potpuno uroniti u 360° virtualno iskustvo. Surađujući s 23 institucije iz 14 europskih zemalja, Fortissimo je posvećen promjenama u svijetu klasične glazbe te će uskoro će biti dostupan na čak 11 europskih jezika.