KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

KREATIVNI PROCES u Vukovaru - predstavljanje programa EU Kreativna Europa

Banner

Desk Kreativne Europe u suradnji s Gradom Vukovarom i Gradskim muzejom Vukovara organizira predstavljanje programa Kreativna Europa potprogram Kultura kroz edukativne radionice „Kreativni proces“ 17. srpnja 2018. godine koji će se održati u Gradskom muzeju Vukovar – Dvorac Eltz.  Predstavljanje Programa provodi se u obliku interaktivne radionice, a namijenjeno je umjetničkim organizacijama, kulturnim ustanovama i institucijama, kulturnim djelatnicima, umjetnicima i profesionalcima Vukovarsko – srijemske županije.

Program Kreativna Europa (2014. – 2020.) program je Europske komisije namijenjen jačanju i razvijanju kulturnog, kreativnog i audiovizualnog sektora, a sastoji se od dva potprograma – MEDIA i Kultura. Program provodi Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA), a financijsku podršku daje putem poziva, natječaja, inicijativa i nagrada. U svakoj zemlji članici Programa nalazi se Desk Kreativne Europe koji pruža informacije, daje podršku i promovira Program. Desk Kreativne Europe – Kultura nalazi se pri Ministarstvu kulture, dok se MEDIA desk nalazi pri Hrvatskom audiovizualnom centru. Putem potprograma Kultura sufinanciraju se interdisciplinarni projekti suradnje koji potiču prekograničnu suradnju, umrežavanje, razvoj publike, trening i edukaciju te imaju naznačenu europsku vrijednost.

Predstavljanje Programa i interaktivnu radionicu „Kreativni proces“ održat će Morana Bigač, stručna suradnica u Desku Kreativne Europe, a sudionike će upoznati s osnovnim značajkama programa, ciljevima i prioritetima potprograma, proračunom, tehničkim karakteristikama poziva, te načinima preispitivanja vlastitih ideja.

Edukativni program „Kreativni proces“ želi potaknuti umjetnike i profesionalce u kulturi na inovativno razmišljanje izvan okvira dosadašnjih praksi i osposobiti ih za međunarodna partnerstva i apliciranje na natječaje za EU fondove i programe, te se odvija kroz tri susreta:

  • Kvantitetom do kvalitete

17. srpnja 2018. u 9:30 sati | Gradski muzej Vukovar – Dvorac Eltz

Interaktivna radionica koja kroz različite metode otvara sudionike prema razvijanju ideja i osmišljavanju projekata. U ovoj fazi naglasak je na upoznavanju programa, procesu, brainstormingu i slaganju koncepta projekta.

 

  • Projekt za Kreativnu Europu: predavanje s gostom

RUJAN (točno vrijeme biti će naknadno objavljeni) | Muzej vučedolske kulture

Predavanju vodi prema usmjeravanju ideja prema prijavi za natječaj na Kreativnu Europu, uvažavajući prioritete i kriterije ocjenjivanja. Gost predavač je partner u jednom od projekata, koji će podijeliti svoje iskustvo razrade, prijave i provedbe projekta čime će ponuditi pogled iznutra i svojim iskustvom pomoći odgovoriti na neka pitanja koja sudionici imaju. Sudionici će u imati priliku analizirati i proučavati različite primjere dobrih praksi prijavljenih projekata, kroz materijale i radne zadatke na licu mjesta.

 

  • Prijava na Kreativnu Europu: predavanje s radom na prijavi

LISTOPAD  (točno vrijeme i mjesto održavanja će biti naknadno objavljeni)

Posljednji susret rezerviran je za tehničke detalje izrade prijavnice: pisanje narativa, ispunjavanje budžeta, tablica i popratnih dokumenata. Ideja ovog dijela edukacije jest da se sudionici praktično upoznaju s ispunjavanjem prijavnice i dobiju informacije o tehničkim pitanjima koja najčešće muče prijavitelje prilikom pisanja iste.

 

Svi sudionici koji će pohađati sve tri faze edukativnog programa Kreativni proces dobiti će Certifikat o sudjelovanju.

Svi zainteresirani svoje sudjelovanje mogu prijaviti na e-mail morana.bigac@min-kulture.hr  do petka 13. srpnja 2018. godine.