KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Kreativni proces u Varaždinu #2

19-04-09 Kreativni proces 02 Varaždin
Edukativni program namijenjen profesionalcima u kulturi i turizmu

Desk Kreativna Europa se odazvao na poziv Pučkog otvorenog učilišta u Varaždinu kako bi održao predavanje 12. travnja 2019. u Pučkom otvorenom učilištu Varaždin. Tijekom izlaganja će biti riječi o primjerima prakse koji su podržani iz programa Kreativna Europa a koji povezuju kulturu s temom razvoja suvenira, brendiranja gradova i općenito tanke linije spajanja kulture s turizmom.

Za ovu edukaciju nije potrebno imati osmišljen projekt te je zamišljeno da svi polaznici na kraju susreta imaju širu sliku o projektima koji se mogu prijaviti na natječaj za Kreativnu Europu, uvažavajući prioritete i kriterije ocjenjivanja.

Sudionici će u imati priliku analizirati i proučavati različite primjere dobrih praksi prijavljenih projekata, te će uz interaktivni dio edukacije biti prikazani video i audio materijali različitih projekata koji su podržani iz Programa Kreativna Europa- potprogram Kultura.