KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Kreativni kutak za profesionalce | Creative Corner for professionals [Svetvinčenat]

Svetvinčenat 2021

Kreativni kutak je mjesto susreta, umrežavanja i upoznavanja s mogućnostima koje Program Kreativna Europa nudi.

 

U okviru ovogodišnjeg Festivala plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat, Desk Kreativne Europe - ured Kultura organizira Kreativni kutak za profesionalce. Kreativni kutak je aktivnost Deska Kreativne Europe – ured Kultura čiji je cilj u opuštenoj atmosferi, povezati potencijalne partnere, informirati zainteresirane, podržati kulturna događanja, festivale i manifestacije te promovirati Program. 

 

Kreativni kutak za profesionalce namijenjen je profesionalcima u kulturnim i kreativnim sektorima, a održat će se 24. srpnja 2021. godine u Svetvinčentu (Medit. plesni centar / Mediterranean Dance Center) s početkom u 12:15 sati. 

 

Kreativni kutak podijeljen je u tri dijela: 

 

  • Kreativna Europa – Što mi donosi?

  • Kreativna vizitka  - svaki profesionalac će imati priliku ispuniti vizitku s osnovnim informacijama o svom radu i na taj način ući u bazu potencijalnih korisnika programa Kreativna Europa

  • Kreativni zalogaj - neformalni dio umrežavanja 

 

PRIJAVA 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ABOUT NETWORKING:

 

Creative Corner is an activity of the Croatian Creative Europe Desk – Office Croatia as a place to meet, network and learn about the opportunities offered by the Creative Europe Programme. This time, Corner will be organized into three parts:

  • Creative Europe – What's in it for me?
  • Creative ID card -  each professional will fulfill an ID card, and thus enter the pool of experts interested in participating in Creative Europe projects 
  • Creative snack - informal part of networking

 

Creative Corner is targeted at professionals in the creative and cultural sector.