KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Kreativni kutak za profesionalce | Creative Corner for professionals

21-6-29 CC4CCS

Kreativni kutak je mjesto susreta, umrežavanja i upoznavanja s mogućnostima koje Program Kreativna Europa nudi.

 

U okviru ovogodišnjeg suvremenog umjetničkog događaja, JAB2021 - Jelsa Art Biennala, koji povezuje prirodu i kulturu u mješovitom mediju koji presijeca mnoštvo umjetničkih polja i publika, Desk Kreativne Europe - ured Kultura organizira Kreativni kutak za profesionalce. Kreativni kutak je aktivnost Deska Kreativne Europe – ured Kultura čiji je cilj u opuštenoj atmosferi, povezati potencijalne partnere, informirati zainteresirane, podržati kulturna događanja, festivale i manifestacije te promovirati Program. 

 

Kreativni kutak za profesionalce namijenjen je profesionalcima u kulturnim i kreativnim sektorima, a održat će se 8. srpnja 2021. godine u Hvaru (Fabrika 35) s početkom u 19:30 sati. 

 

Kreativni kutak u trajanju od dva sata podijeljen je u tri dijela: 

 

  • Kreativna Europa – Što mi donosi?

  • Kreativna vizitka  - svaki profesionalac će imati priliku ispuniti vizitku s osnovnim informacijama o svom radu i na taj način ući u bazu potencijalnih korisnika programa Kreativna Europa

  • Kreativni zalogaj - neformalni dio umrežavanja 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ABOUT NETWORKING:

 

Creative Corner is an activity of the Croatian Creative Europe Desk – Office Croatia as a place to meet, network and learn about the opportunities offered by the Creative Europe Programme. This time, Corner will be organized into three parts:

  • Creative Europe – What's in it for me?
  • Creative ID card -  each professional will fulfil an ID card, and thus enter the pool of experts interested in participating in Creative Europe projects 
  • Creative snack - informal part of networking

 

Creative Corner is targeted at professionals in the creative and cultural sector.