KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Kreativne sinergije u Grazu – Deskovi Kreativne Europe AT, HR, HU i SI

19-10-03_Kreativne-sinergije-Graz

U četvrtak, 3. listopada, Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske sudjelovat će u Kreativnim sinergijama koje će se održati u Grazu u suradnji sa Savezom Alpe Jadran i austrijskom saveznom državom Štajerskom, a za vrijeme trajanja kulturne manifestacije steirischer herbst 19.

 

Riječ je o zajedničkoj aktivnosti Deska Kreativna Europa iz Austrije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije koja nosi naziv Kreativne  sinergije i usmjerena  je prema umrežavanju partnera i razvoju novih projektnih ideja za natječajne pozive potprograma Kultura programa EU Kreativna Europa. Gosti predavači dolaze iz Austrije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije te će prisutnima predstaviti projekte s potporom programa Kreativna Europa i podijeliti svoje iskustvo razrade, prijave i provedbe projekta. Sudionici će imati priliku upoznati primjere dobrih praksi prijavljenih projekata.

Kao partner u projektu s potporom programa Kreativna Europa – potprogram Kultura, u događanju će sudjelovati Državni arhiv u Pazinu, partner u projektu STORE THE FUTURE - Artists, memoirs and civil rights for Europe in third Millennium.