KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Kreativna Europa: potpora europskom kulturnom i kreativnom sektoru

19-11-05 Koprivnica

Program Kreativna Europa (2014. – 2020.) je program Europske unije čiji je cilj podržati razvoj europskog kulturnog, kreativnog i audiovizualnog sektora putem dva potprograma – Kultura i MEDIA. U svakoj državi koja sudjeluje u Programu aktivan je Desk Kreativne Europe kao savjetodavno tijelo. Hrvatski Desk Kreativne Europe za potprogram Kultura nalazi se pri Ministarstvu kulture, a za potprogram MEDIA pri Hrvatskom audiovizualnom centru.

 

Putem potprograma Kultura sufinanciraju se interdisciplinarni projekti suradnje koji potiču prekograničnu suradnju, umrežavanje, razvoj publike, trening i edukaciju te imaju naznačenu europsku vrijednost. U jesen 2019. godine raspisan je posljednji poziv za potporu za Europske projekte suradnje u aktualnom programskom razdoblju s rokom za podnošenje prijava 27. studeni 2019. u 17:00 h.

 

Pridružite nam se kako biste saznali više u utorak, 5. studenog 2019. godine, s početkom u 10.00 h u prostorima Gradske vijećnice (Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica) na predstavljanju otvorenog i predstojećih poziva.