KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Kreativna Europa na Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico događanju u Paestumu

Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico  22

Desk Kreativne Europe - Kultura sudjeluje na XXIV. Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico koji se održava od 27. do 30. listopada 2022. godine u Paestumu u Salernu.

 

U suradnji s Deskom Kreativne Europe – Italija pri  Ministarstvu kulture Italije, DKE – Kultura organiziraju konferenciju pod nazivom "KULTURNA BAŠTINA I ODRŽIVI KULTURNI TURIZAM: Iskustva u programu Kreativna Europa i u Kulturnim rutama Vijeća Europe" koja će se održati 28. listopada 2022. s početkom u 10:00 sati kao dio ovogodišnjeg programa Borsa Mediterranea del Turismo u Paestumu u Salernu.

 

O KONFERENCIJI

Konferencija "KULTURNA BAŠTINA I ODRŽIVI KULTURNI TURIZAM: Iskustva u programu Kreativna Europa i u Kulturnim rutama Vijeća Europe" bit će podijeljena u dva dijela: Kulturna baština i Održivi kulturni turizam.

 

U prvom dijelu posvećenom kulturnoj baštini predstavit će se dva projekta sufinancirana sredstvima iz programa Kreativne Europe, a u kojima sudjeluju hrvatski partneri: 

U projektu CREAMARE u kojemu kao hrvatski partner sudjeluje Novena – Studio digitalnih medija, riječ je o stvaranju prekograničnog i međusektorskog okvira za suradnju između kulturnih institucija, znanstvenih i istraživačkih tijela, kreativnih profesionalaca i tehnoloških stručnjaka koji će objavljivati Pozive i proizvoditi digitalne proizvode za komunikaciju, diseminaciju i promociju kulturne baštine, s posebnim naglaskom na podvodnoj kulturnoj baštini.

A Sea Change, projekt u kojemu je vodeći partner hrvatska organizacija KONTEJNER / BIRO SUVREMENE UMJETNICKE PRAKSE, posvećen je inovaciji i integraciji visokokvalitetnih europskih kritičkih, interdisciplinarnih i participatornih umjetničkih praksi koje se bave pitanjima plave ekonomije i životima obalnih zajednica na neposredan i svrhovit način, naglašavajući održivost, kritički pristup i društvenu uključivost.

 

Drugi dio konferencije posvećen je održivom kulturnom turizmu koji će se fokusirati na kulturne rute Vijeća Europe. Vijeće Europe definira kulturne rute kao "projekte suradnje u područjima kulturnog nasljeđa edukativnog karaktera i turizma, koji su usmjereni na razvoj i promociju itinerara ili niza itinerara utemeljenih u povijesnim rutama, kulturnim konceptima, istaknutim ličnostima ili fenomenima od transnacionalne važnosti i značaja za razumijevanje i poštivanje zajedničkih europskih vrijednosti". U okviru konferencije predstavit će se Feničanska ruta, Ruta maslinova drveta i Vinska europska kulturna ruta.

 

Program događanja dostupan je ovdje.

 
Konferencija koja se održava 28. listopada 2022. prenosit će se na FB stranici/CEDKulturaCroatia s početkom u 10:00sati.
https://www.youtube.com/watch?v=JiVWnschqpw  

 

 

Za čitavog trajanja događanja, od 27. do 30. listopada 2022., Deskovi Kreativne Europe prisustvovat će s informativnim štandom na kojem će se promovirati pozivi i  mogućnosti financiranja u okviru programa  Kreativna Europa.