KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

INFO DAN: Kreativna Europa (2021. – 2027.) - potprogram Kultura

INFO DAN 2021, lipanj

Desk Kreativne Europe – ured Kultura povodom početka novog programskog razdoblja i otvaranja novih poziva 30. lipnja 2021. godine organizira INFO DAN.

 

Nakon što je krajem svibnja usvojen program rada za prvu godinu programa Kreativna Europa 2021. – 2027. te odobrena Uredba za programsko razdoblje 2021. – 2027., Europska komisija je službeno objavila početak novog i jedinog programa za potporu europskim kulturnim i kreativnim sektorima. 

Ukupni proračun novog programa od 2,44 milijarde eura, povećao se za više od 60 % u odnosu na prethodni proračun, a ulagat će se u aktivnosti kojima se jača kulturna raznolikost i odgovara na specifične potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora.

 

U okviru potprogram Kultura trenutno su otvorena četiri poziva: 

 

U okviru Međusektorskog potprograma otvorena su dva poziva:

 

Za sve koji žele saznati više o novostima u Programu i trenutno otvorenim pozivima te postupku prijave, pozivamo da sudjeluju na INFO DANU: KREATIVNA EUROPA (2021. – 2027.) – POTPROGRAM KULTURA u srijedu, 30. lipnja 2021. godine, s početkom u 11.00 h koje će se održati u trajanju do 1 sat putem ZOOM platforme.

 

Za sudjelovanje na online događanju potrebna je prijava, budući da je broj sudionika ograničen!

Prijavu je potrebno napraviti putem linka https://forms.gle/ECdMZbutjr4xePLPA do srijede, 30. lipnja 2021. godine u 9.00 sati, nakon čega će svim sudionicima biti poslan e-mail s potvrdom koja sadrži link za događanje.