Zamisli. Stvaraj. Podijeli.

Kulturna suradnja sa zemljama Zapadnog Balkana – online događanje

WB online događanje

Online događanje Kulturna suradnja sa zemljama Zapadnog Balkana održat će se 19. svibnja 2021. godine, a označit će početak 13 suradničkih projekata odobrenih u Pozivu za Projekte kulturne suradnje na zapadnom Balkanu!

 

Kreativna Europa je 2019. godine raspisala poziv za dostavu projektnih prijedloga: Projekti kulturne suradnje na zapadnom Balkanu. Cilj poziva bio je povećati kulturnu suradnju u državama Zapadnog Balkana i državama članicama EU te ojačati konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija u regiji Zapadnog Balkana. Poziv je financiran putem Instrumenta pretpistupne pomoći (IPA II), a u skladu s pravilima i radnim planom programa Kreativna Europa te u suradnji s DG EAC (Glavna uprava za obrazovanje i kulturu) i DG NEAR (Glavna uprava za susjedsku politiku i pregovore o proširenju). Ukupni budžet Poziva iznosio je 5.000.000,00 EUR., a zaprimljeno je više od 300 prijava, od čega je odobreno 13 projekata za koje su dodijeljena sredstva u iznosu od 4.935.563,00 EUR.

Ovaj online događaj označava pokretanje 13 odobrenih suradničkih, kreativnih i interdisciplinarnih projekata koji pokrivaju raznolike sektore i doprinose ciljevima Europske komisije.

Među 13 odobrenih projekata je 6 hrvatskih organizacija koje su dio partnerskog konzorcija u 5 odobrenih projekata, a u jednom vodeći partner. KOOPERATIVA – regionalna platforma za kulturu vodeći je partner u projektu Regional Lab: New Culture Spaces and Networks as drivers of an Innovative and Sustainable Bottom-up Development of Regional Collaboration, a u partnerskim konzorcijima sudjeluju: Udruga za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti – Prizma, Sršen Ivan, Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre, Savez udruga Operacija grad i Kreativni krajobrazi.

Na online događanju predstavit će se svih 13 odobrenih suradničkih kulturnih projekata koji pokazuju revolucionarnu kreativnost i stvaraju održive veze širom zapadnog Balkana i EU-a.

Događanje će se održati 19. svibnja 2021. godine, a prijave su moguće putem linka -  https://coopwb.cultureinexternalrelations.eu/