Zamisli. Stvaraj. Podijeli.

Perform Europe - otvorena prva faza natječaja

Perform Europe 2021

Perform Europe je pilot projekt koji financira Europska komisija čiji je cilj poduprijeti eksperimente kojima će turneje djelā izvedbenih umjetnosti u državama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa biti održivije i inkluzivnije.

 

Otvoren je natječaj u okviru pilot projekta Perform Europe za dodjelu sredstava tvrtkama, umjetnicima, kolektivima, mjestima održavanja izvedbi i festivalima izvedbenih umjetnosti koji će se odvijati u dvije faze:

1) U prvoj fazi se prijavljuju kreativci (umjetnici, kolektivi, tvrtke i izlagači koji su ostvarili umjetničko djelo) i predstavljači (festivali, mjesta održavanja izvedbi i druge organizacije koje predstavljaju djela) za sudjelovanje u kolektivnom učenju i umrežavanju u okviru programa Perform Europe koje podržava i digitalna platforma programa. Natječaj će bit otvoren za prijave 15. lipnja 2021. godine. Podnositelji prijave, odabrani u ovoj fazi, bit će pozvani da se pridruže drugoj fazi postupka.

2) U drugoj fazi, tijekom i nakon sudjelovanja u učenju i umrežavanju, kandidati će međusobno sklopiti partnerstva, zajednički kreirati prijedloge za turneje i distribuciju te se prijaviti za sredstva u okviru projekta Perform Europe. Ukupni raspoloživi proračun za dodjelu sredstava je 1,5 milijuna eura. Iznosi sredstava koji će se dodjeljivati pojedinačno kretat će se između 10.000,00 i 100.000,00 eura. Drugi natječaj bit će objavljen krajem srpnja samo za odabrane kandidate u prvoj fazi.

 

Prijave za prvu fazu zaprimat će se od 15. lipnja do 7. srpnja 2021. godine na digitalnoj platformi programa Perform Europe.

 

Koga traže u prvoj fazi?

Organizacije i samostalne umjetnike koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • kandidati imaju iskustvo u izvedbenim umjetnostima: kazalištu, plesu, izvedbama (uključujući amaterske izvedbe), cirkuskoj i uličnoj umjetnosti s naglaskom kako glazbene izvedbe uživo (uključujući operu ili mjuzikle) nisu obuhvaćene programom Perform Europe, osim glazbenog kazališta;
 • kreativci koji imaju umjetničko djelo ili inicijative koje bi željeli odvesti u druge države, u materijalnom, digitalnom ili kombiniranom obliku, u razdoblju od listopada 2021. do kraja lipnja 2022. godine;
 • predstavljači koji imaju festival ili prostor za održavanje izvedbi odnosno neki drugi oblik predstavljanja umjetničkog djela iz druge države u razdoblju od listopada 2021. do kraja lipnja 2022. godine;
 • kandidati koji imaju sjedište ili prebivalište u jednoj od država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa ili u Ujedinjenom Kraljevstvu;
 • kandidati koji imaju viziju o tome kako surađivati preko granica dijeljenjem sadržaja uz pridržavanje načela pravednosti i solidarnosti;
 • kandidati koji već provode praksu alternativnih i inovativnih turneja i distribucije te to mogu i pokazati;
 • kandidati koji su željni uvođenja inovacija u svoju praksu i imaju viziju kako to učiniti, no sputani su ograničenjima.

 

Posebno se potiču predstavljači i kreativci koji su manje eksponirani na međunarodnoj umjetničkoj sceni da se prijave na ovaj natječaj. Poželjne su prijave žena, umjetnika i organizacija sa sjedištem ili prebivalištem u ruralnim područjima, osoba u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju ili pripadnika zanemarenih etničkih skupina, osoba koje se identificiraju kao LGBTQIA +, osoba s invaliditetom i svih drugih koji se identificiraju kao dio nedovoljno zastupljene skupine na sceni izvedbenih umjetnosti.

 

Potrebna dokumentacija za prijavu (15. lipnja 2021.): 
 • opće informacije o organizaciji
 • opće informacije o umjetničkom radu (za kreativce) ili oblicima predstavljanja umjetnosti, kao što su festivali, zatvoreni ili otvoreni prostori (za predstavljače), za koje želite da budu dio prijedloga za suradnju
 • vizije i ideje o održivim i inkluzivnim načinima predstavljanja umjetničkih djela (400 riječi)
 • na koji način se umjetničko djelo / oblik predstavljanja umjetnosti, a koji je naveden u prijavi, uklapaju u tu viziju (250 riječi)
 • što želite dobiti iz sudjelovanja u partnerstvu za koje se traže sredstva u okviru programa Perform Europe (250 riječi)
 • što biste bili voljni podijeliti s drugima (vještine, znanje, novac, eksponiranost, infrastrukturu, iskustvo itd.) (300 riječi)

Sve tražene informacije potrebno je dostaviti na engleskom jeziku.

 

Sve smjernice i kriteriji za prijavu na natječaj Perform Europe dostupni su na engleskom jeziku na Perform Europe stranici.