Zamisli. Stvaraj. Podijeli.

Europska komisija objavila interaktivni vodič financiranja u audiovizualnim i medijskim sektorima

Cross&MEDIA vodič

Europska komisija objavila je novi interaktivni alat za mapiranje svih sredstva EU-a dostupnih za podršku u audiovizualnim i medijskim sektorima.

 

Organizacije, umjetnici i profesionalci aktivni u europskim kulturnim i kreativnim sektorima, osim interaktivnog vodiča CulturEU koji pruža pregled potpora za kulturne i kreativne sektora, ali ne i audiovizualni, od sada mogu koristiti novi praktičan vodič koji predstavlja glavne mogućnosti podrške audiovizualnog i medijskog sektora na razini EU-a. Novi interaktivni vodič pokriva potpore i financiranje iz programa Kreativna Europa, Obzor, InvestEU i drugih.

Cilj interaktivnog alata za mapiranje je olakšati pristup mehanizmima financijske potpore koji se odnose na EU te  sudionicima medijskog tržišta pomoći da identificiraju i prijave se za najprikladniji izvor potpore EU-a među programima i instrumentima koji su im dostupni.

 

INTERAKTIVNI VODIČ ZA PODRŠKU AUDIOVIZUALNIM I MEDIJSKIM SEKTORIMA

 

Izvor.