Zamisli. Stvaraj. Podijeli.

Kreativni proces u Karlovcu #1 Kvantitetom do kvalitete

19-03-12 Kreativni proces Karlovac 01

Ured za Kulturu Deska Kreativne Europe u suradnji s Gradom Karlovcem poziva sve zainteresirane na sudjelovanje u Kreativnom procesu – edukativnom programu namijenjenom institucijama u kulturi, umjetničkim organizacijama, umjetnicima, autorima, književnim prevoditeljima, djelatnicima u području kulture i kreativnih industrija na prostoru Karlovačke županije. Kroz tri susreta predstavit ćemo program Europske Unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, uputiti sudionike u njegove osnovne značajke i prioritete te ih provesti kroz proces od ideje do projekta spremnog za prijavu za sufinanciranje.

 

Edukativni program Kreativni proces odvija se kroz tri susreta:

  • #1 Kvantitetom do kvalitete

20. ožujka 2019., 11.00 h, Stari grad Dubovac, Karlovac

Interaktivna radionica, kroz različite metode sudionici se otvaraju prema razvijanju ideja i osmišljavanju projekata. U ovoj fazi naglasak je na upoznavanju Programa Kreativna Europa (2014. – 2020.), procesu, brainstormingu i slaganju koncepta projekta.

 

  • #2 Projekt za Kreativnu Europu: gost predavač

(naknadni dogovor termina)

Gostujuće predavanje partnera u jednom od projekata s podrškom Kreativne Europe kao primjer dobre prakse. Sudionici iz prve ruke uče o iskustvu razrade, prijave i provedbe projekta od gostujućeg predavača, a kroz radne zadatke analiziraju različite primjere prijavljenih projekata kako bi se ideje usmjerile prema prijavi na natječaj.

 

  • #3 Prijava na Kreativnu Europu: rad na prijavi

(naknadni dogovor termina)

Posljednji susret rezerviran je za tehničke detalje izrade prijavnice: pisanje narativnog dijela, ispunjavanje budžeta, tablica i popratnih dokumenata. Sudionici kroz praktični rad upoznaju proces ispunjavanja prijavnice i uče na konkretnim primjerima  tehničkih pitanja koja najčešće muče prijavitelje.

 

Edukativni program Kreativni proces održat će Anera Stopfer, voditeljica Ureda za Kulturu Deska Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture, i Petra Šlosel, stručna suradnica. Za sve sudionike koji sudjeluju u sve tri faze edukativnog programa Kreativni proces izdaje se Certifikat o sudjelovanju.

 

Svi zainteresirani svoje sudjelovanje mogu prijaviti putem maila na petra.slosel@min-kulture.hr do ponedjeljka, 18. ožujka 2019. godine.